Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Ewa Drozd


Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 21 października 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2242 i 2801). Poseł Ewa Drozd:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam krótkie pytanie dotyczące rad nadzorczych, bo - jak mi wiadomo - wielu członków rad... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-21 15:56Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 28 maja 2014 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (druki nr 2152 i 2363). Poseł Ewa Drozd:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam przyjemność w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska przedstawić... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-28 11:20Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 12 marca 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1949 i 2161). Poseł Ewa Drozd:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam przyjemność w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-12 11:07Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2013 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy (druki nr 909 i 1481). Poseł Ewa Drozd:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam przyjemność przedstawić stanowisko w sprawie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-10 13:57Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 09 maja 2013 roku.

25 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druki nr 1305 i 1339). Poseł Ewa Drozd:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Senat, wprowadzając poprawkę, uznał, że zostaną zrealizowane założenia... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-09 19:24Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 08 maja 2013 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (druki nr 1075 i 1284). Poseł Ewa Drozd:     Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Chciałabym... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-08 13:18Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 08 maja 2013 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (druki nr 1075 i 1284). Poseł Sprawozdawca Ewa Drozd:     Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Mam... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-08 12:06Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 03 kwietnia 2013 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druki nr 1035 i 1201). Poseł Ewa Drozd:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Pani poseł Wielichowska przytoczyła kilka przykładów dostępu obywateli do... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-03 20:10Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 03 kwietnia 2013 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druki nr 1035 i 1201). Poseł Ewa Drozd:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska przedstawić... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-03 19:56Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 21 lutego 2013 roku.

10 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Ewa Drozd:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Omawiany dziś problem budzi wiele negatywnych emocji i niepokoi społecznych. Trudno się temu dziwić, bo z jednej strony dotyka wrażliwej sfery społecznej dotyczącej utraty pracy w regionach dotkniętych rekordowym bezrobociem, a z... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-21 13:32