Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Ewa Czeszejko-Sochacka


Poseł Ewa Czeszejko-Sochacka - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-30 20:46

Zobacz także:
Poseł Ewa Czeszejko-Sochacka - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.

12 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (druki nr 3293 i 3370). Poseł Ewa Czeszejko-Sochacka:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie stanowisko... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-19 20:26

Zobacz także:Poseł Ewa Czeszejko-Sochacka - Wystąpienie z dnia 05 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji działań wynikających z "Narodowego programu ochrony zdrowia psychicznego" w 2012 roku wraz ze stanowiskiem Komisji Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-05 12:10

Zobacz także: