Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Eugeniusz Tomasz GrzeszczakStrona demonstracyjna. Zobacz pełne profile z okręgu 37 Konin:


Dane personalne:

Urodzony:
1954-12-29 , Kowalewo Opactwo
Wykształcenie:
wyższe
Adres email:
[email protected]
Zawód:
magister inżynier rolnik
Szkoła:
  • Akademia Rolnicza w Poznaniu, Wydział Rolniczy, Rolnictwo - inżynier (1979)
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Zarządzanie i Marketing - magister (1999)
  • Polska Akademia Nauk Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawno-Samorządowy, Prawno-Samorządowy (2004) - studia podyplomowe
Strona www:
http://egrzeszczak.pl/

Dane wyborcze:

Okręg wyborczy:
37 Konin
Wybrany dnia:
2011-10-09
Data ślubowania:
2011-11-08
Lista:
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
Liczba głosów:
9648
Pełniona funkcja:
Wicemarszałek Sejmu od 08-11-2011
Klub parlamentarny:
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
Staż parlamentarny
  • poseł VI kadencji
  • poseł V kadencji
  • senator III kadencji
  • senator II kadencji