Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Elżbieta Witek


Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (RSP)

Rozpatrzenie wniosku Prokuratora Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 sierpnia 2015 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jana Burego.Zajęcie stanowiska w sprawie skierowania przez Marszałka Sejmu wniosku Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach z dnia 26 sierpnia 2015 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-24 12:00


Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (RSP)

Rozpatrzenie - w trybie art. 131 regulaminu Sejmu - sprawy naruszenia przez grupę posłów art. 35 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-09 16:00


Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (RSP)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Etyki Poselskiej (EPS)
Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Rozpatrzenie wniosku Prezydiów Komisji o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do spraw wdrożenia rekomendacji GRECO przyjętych w raporcie z IV rundy ewaluacyjnej Grupy Państw Przeciwko Korupcji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-26 16:00


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (RSP)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka (druk nr 1195) - kontynuacja - referuje przewodniczący... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-03 16:00


Komisja Kultury i Środków Przekazu (KSP)
Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (RSP)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2031) - uzasadnia poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-19 12:34


Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (RSP)
Komisja do Spraw Służb Specjalnych (KSS)

Wysłuchanie opinii ekspertów w sprawie oceny konstytucyjności zmiany regulaminu Sejmu w zakresie dotyczącym Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-18 12:02


Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (RSP)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka (druk nr 1195) - referuje przewodniczący... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-05 09:04


Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (RSP)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Rozpatrzenie wniosku Prezydiów Komisji o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka (druk nr 1195). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-10 08:30


Komisja Kultury i Środków Przekazu (KSP)
Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (RSP)

Dyskusja na temat kryteriów i procedur podejmowania przez Sejm RP uchwał okolicznościowych oraz uchwał w sprawie ustanowienia danego roku rokiem osoby albo wydarzenia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-03-07 11:00


Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (RSP)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 466) - uzasadnia poseł Marek Wójcik. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-27 13:00