Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pani Poseł Elżbieta Rafalska


Data wpływu W sprawie
2015-09-08 w sprawie prac Ministerstwa Środowiska nad rozwiązaniami prawnymi chroniącymi mieszkańców zamieszkujących tereny sąsiadujące z zakładami produkcyjnymi, które utrudniają normalne funkcjonowanie
2015-07-16 w sprawie zatrudniania asystentów nauczycieli
2015-07-16 w sprawie nakładania kar finansowych na dzieci z powodu nieważnych legitymacji szkolnych
2015-06-16 w sprawie ograniczenia płatności na usługi medyczne na oddziałach dziecięcych na terenie woj. lubuskiego
2015-06-15 w sprawie nowego rozkładu jazdy pociągów na 2015/2016
2015-06-02 w sprawie rządowego programu "Szklanka mleka"
2015-04-29 w sprawie działań podejmowanych przez Ministra Finansów dotyczących tzw. opcji walutowych w związku ze stratami poniesionymi przez przedsiębiorców i nadal zagrożonymi stratami wskutek zmieniającej się interpretacji przepisów w Ministerstwie Finansów oraz działaniami organów skarbowych
2015-04-08 w sprawie wstrzymania prac legislacyjnych nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 24 lipca 2014 r.
2015-04-01 w sprawie realizacji art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży
2015-02-09 w sprawie błędów w podręczniku do klasy III szkoły podstawowej wydawnictwa Didasko
2015-02-05 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
2015-01-30 w sprawie dofinansowania tzw. Planu transportowego przygotowanego na potrzeby rozwoju transportu publicznego Gorzowa Wielkopolskiego
2015-01-28 w sprawie rządowego programu "Mieszkanie dla młodych"
2015-01-28 w sprawie działań podejmowanych przez komorników
2015-01-21 w sprawie systemu infolinii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
2015-01-14 w sprawie finansowania ośrodków pomocy społecznej z budżetów wojewodów
2015-01-14 w sprawie niebezpieczeństwa podczas wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników socjalnych
2015-01-14 w sprawie pierwszej edycji programu "Maluch"
2015-01-14 w sprawie zawierania umowy uaktywniającej między rodzicami a nianiami
2015-01-09 w sprawie budowy obwodnicy Krosna Odrzańskiego w woj. lubuskim
2015-01-07 w sprawie coraz większej liczby osób chorujących na depresję
2015-01-07 w sprawie wprowadzenia nowego podatku zapasowego
2015-01-07 w sprawie likwidacji bezpośredniego połączenia kolejowego na trasie Frankfurt - Słubice - Poznań
2015-01-05 w sprawie wypłaty emerytur, do których prawo wypłaty uległo zawieszeniu
2014-12-15 w sprawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego