Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Elżbieta Nawrocka


Poseł Elżbieta Nawrocka - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o osobach starszych Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-09 21:48Poseł Elżbieta Nawrocka - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-09 16:33Poseł Elżbieta Nawrocka - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Komendanta Głównego Policji z dnia 22 września 2014 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie posła Armanda Ryfińskiego Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-21 22:26Poseł Elżbieta Nawrocka - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-10 21:28Poseł Elżbieta Nawrocka - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o funkcjonowaniu centrów i klubów integracji społecznej w okresie 2012 - 2013 wraz ze stanowiskiem Komisji Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-27 14:27Poseł Elżbieta Nawrocka - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu dla ochrony czytelnictwa w Polsce oraz możliwości szerokiego dostępu do książek na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem terenów poza dużymi miastami Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-14 12:31Poseł Elżbieta Nawrocka - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Informacja bieżąca w sprawie przygotowania wyborów prezydenckich w 2015 r., w szczególności zaś: - funkcjonowania aplikacji Źródło, za pośrednictwem której gminy pozyskują dane o zmianach w ewidencji ludności i związanych z nią problemach przy sporządzaniu spisu wyborców; - braku szczegółowych rozwiązań dotyczących procedury przechowywania i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-23 09:46