Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Elżbieta GapińskaPoseł Elżbieta Gapińska - Wystąpienie z dnia 12 czerwca 2015 roku.

12 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Poseł Sprawozdawca Elżbieta Gapińska:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Na posiedzeniu komisji edukacji 11 czerwca w trakcie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-21 10:01

Zobacz także:Poseł Elżbieta Gapińska - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

12 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (druki nr 3324 i 3417). Poseł Elżbieta Gapińska:     Bardzo dziękuję, panie marszałku. Ja mam tylko dwa zdania.     Chciałabym serdecznie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-18 12:37

Zobacz także:Poseł Elżbieta Gapińska - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

12 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (druki nr 3324 i 3417). Poseł Sprawozdawca Elżbieta Gapińska:     Bardzo dziękuję, panie marszałku.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-18 11:58

Zobacz także:Poseł Elżbieta Gapińska - Wystąpienie z dnia 14 stycznia 2015 roku.

12 punkt porządku dziennego: Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich (druk nr 2737) wraz ze stanowiskiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (druk nr 2808). Poseł Elżbieta Gapińska:    ... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-20 16:59

Zobacz także:Poseł Elżbieta Gapińska - Wystąpienie z dnia 14 stycznia 2015 roku.

12 punkt porządku dziennego: Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich (druk nr 2737) wraz ze stanowiskiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (druk nr 2808). Poseł Elżbieta Gapińska:    ... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-20 16:31

Zobacz także:Poseł Elżbieta Gapińska - Wystąpienie z dnia 14 stycznia 2015 roku.

12 punkt porządku dziennego: Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich (druk nr 2737) wraz ze stanowiskiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (druk nr 2808). Poseł Elżbieta Gapińska:    ... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-20 16:05

Zobacz także:Poseł Elżbieta Gapińska - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2014 roku.

50 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego (druki nr 2623 i 2635). Poseł Elżbieta Gapińska:     Panie marszałku...     Wicemarszałek Marek Kuchciński:     Przepraszam, pani poseł.     Nadużywa pan mojej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-03 18:28

Zobacz także:Poseł Elżbieta Gapińska - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2014 roku.

50 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego (druki nr 2623 i 2635). Poseł Elżbieta Gapińska:     Dziękuję bardzo, panie marszałku.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu klubu Platforma Obywatelska rekomendować Wysokiej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-03 16:27

Zobacz także:Poseł Elżbieta Gapińska - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2014 roku.

28 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Elżbieta Gapińska:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Od pewnego czasu obserwujemy niekorzystne z punktu widzenia przyszłych emerytów zmiany demograficzne. Wprawdzie działania podjęte przez rząd wpłynęły na poprawę tego wskaźnika, ale nadal jest on... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-02 13:48

Zobacz także: