Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Elżbieta Achinger


Poseł Elżbieta Achinger - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-11 08:10

Zobacz także:Poseł Elżbieta Achinger - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-10 17:42

Zobacz także:Poseł Elżbieta Achinger - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych (cd.) Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-30 20:46

Zobacz także:Poseł Elżbieta Achinger - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-30 14:28

Zobacz także:Poseł Elżbieta Achinger - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-30 12:39

Zobacz także:Poseł Elżbieta Achinger - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-28 17:22

Zobacz także:Poseł Elżbieta Achinger - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-25 13:22

Zobacz także:Poseł Elżbieta Achinger - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-14 22:23

Zobacz także:Poseł Elżbieta Achinger - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (druki nr 3325 i 3438). Poseł Elżbieta Achinger:     Dziękuję bardzo.     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska wobec... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-15 12:53

Zobacz także:Poseł Elżbieta Achinger - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.

12 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu nr 15 zmieniającego Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzoną w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (druki nr 3056 i 3243). Poseł Elżbieta Achinger:     Dziękuję.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-11 20:36

Zobacz także: