Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pana Posła Edward Siarka


Data wpływu W sprawie
2015-07-21 w sprawie instalacji gazowych
2015-07-21 w sprawie uprawnień do przepisywania leków refundowanych
2015-07-21 w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów z 2015 r. dotyczącego ustalenia granic niektórych miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, utworzenia gminy, ustalenia granic oraz zmiany nazwy i siedzib władz niektórych gmin
2015-06-19 w sprawie postępu prac związanych z budową drogi krajowej S7 z Lubnia do Rabki-Zdroju oraz drogi krajowej nr 47 z Rabki-Zdroju do Zakopanego
2015-02-18 w sprawie zabezpieczenia bezpieczeństwa i interesów Wojska Polskiego w sytuacji nieuprawnionego korzystania z aktualnego umundurowania wojskowego
2015-01-13 w sprawie nieprzygotowania systemu informatycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do obsługi wydawania nowych dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego
2015-01-13 w sprawie pojawiających się niepokojących informacji na temat dramatycznej sytuacji oddziałów paliatywnych w Krakowie, zwłaszcza oddziału Szpitala Uniwersyteckiego
2014-12-16 w sprawie pojawiających się doniesień o niepokojącym procederze handlu wizami wydawanymi przez polskie konsulaty na Białorusi
2014-12-16 w sprawie podniesienia poziomu cenowego świadczeń dotyczących sanatoryjnego leczenia dzieci
2014-12-16 w sprawie nieuwzględnienia hospicjów w pakiecie onkologicznym na rok 2015
2014-12-16 w sprawie szkód powodowanych przez dziką zwierzynę
2014-08-28 w sprawie sytuacji na rynku owoców i warzyw
2014-08-27 w sprawie wprowadzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej
2014-08-27 w sprawie sytuacji materialnej urzędników oraz pracowników obsługi prokuratury
2014-06-24 w sprawie wypłaty świadczeń emerytalnych żołnierzy zawodowych służby stałej po likwidacji Warszawskiego Okręgu Wojskowego pozostawianych w Śląskim Okręgu Wojskowym od 1 stycznia 1999 r. bez żadnych decyzji personalnych
2014-06-24 w sprawie zmiany ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
2014-03-19 w sprawie zmiany art. 15 ust. 1 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
2014-03-19 w sprawie wykorzystywania środków unijnych oraz budżetowych na propagowanie ideologii gender
2014-02-18 w sprawie ograniczenia liczby kolejowych połączeń pasażerskich w woj. małopolskim
2014-01-08 w sprawie utraty ubezpieczenia w KRUS przez członków OSP
2013-11-22 w sprawie zasad wydzielania z ksiąg wieczystych nabytych lokali
2013-10-09 w sprawie likwidacji laboratoriów przy powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych na terenie woj. małopolskiego
2013-09-25 w sprawie zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
2013-09-25 w sprawie prywatyzacji spółki Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica SA
2013-08-27 w sprawie zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych