Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Edward Siarka


Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 23 października 2012 roku.

1 i 2 punkt porządku dziennego:   1. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2013 (druk nr 755).   2. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (druk nr 809). Poseł Edward Siarka:     Panie Marszałku! Pani Minister! Moje pytanie dotyczy części 42 budżetu: Sprawy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-10-23 17:38Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 12 października 2012 roku.

44 punkt porządku dziennego: Rozpatrzenie wniosku prezesa Rady Ministrów o wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wotum zaufania Radzie Ministrów (druk nr 799). Poseł Edward Siarka:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Panie Premierze! Powiedział pan, że dla opozycji liczby, cytuję z pana wypowiedzi, są wkurzające. Zastanawiam się, czy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-10-12 16:20Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 11 października 2012 roku.

43 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie uznania projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na potrzeby ich wykorzystania na internetowym polu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-10-11 22:41Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 27 września 2012 roku.

17 punkt porządku dziennego: Informacja ministra sprawiedliwości na temat podejmowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz podmioty mu podległe i nadzorowane działań dotyczących zagwarantowania właściwych procedur postępowania ze zwłokami ofiar katastrofy smoleńskiej na terenie Federacji Rosyjskiej. Poseł Edward Siarka:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-27 19:22Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 27 września 2012 roku.

12 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Edward Siarka:     Dziękuję, panie marszałku.     Jednym z ważnych elementów systemu bezpieczeństwa na kolei jest kwestia stanu nieruchomości, których mamy bardzo dużo na kolei. Można by powiedzieć, że wzdłuż torów kolejowych jest wiele obiektów kolejowych, których stan techniczny na... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-27 11:10Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 26 września 2012 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych (druki nr 637 i 709). Poseł Edward Siarka:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu klubu Solidarna Polska mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko co do projektu ustawy o zmianie ustawy o dokumentach... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-26 13:16Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 14 września 2012 roku.

21 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Traktatu między Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-14 11:42Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 13 września 2012 roku.

21 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Traktatu między Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-13 15:28Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 13 września 2012 roku.

20 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o poselskim projekcie uchwały w sprawie trybu wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu między Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-13 14:41Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 11 września 2012 roku.

5 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druk nr 606). Poseł Edward Siarka:     Panie Marszałku! Panie Prezesie! Wysoki Sejmie! Tak się składa, że w tym momencie, kiedy omawiamy projekt ustawy o likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-11 22:01