Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Edward Siarka


Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2013 roku.

8 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (druk nr 1491). Poseł Edward Siarka:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Rzeczywiście pytanie, które tutaj zadał pan poseł, jest pytaniem w jakiś sposób zasadnym. Zawsze, kiedy mówimy o kwestiach... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-10 18:52Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2013 roku.

8 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (druk nr 1491). Poseł Edward Siarka:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! W imieniu Komisji Spraw Wewnętrznych mam zaszczyt przedstawić komisyjny projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-10 18:34Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 14 czerwca 2013 roku.

24 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie ministra spraw wewnętrznych z realizacji w 2012 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (druk nr 1255) wraz ze stanowiskiem Komisji Spraw Wewnętrznych (druk nr 1314). Poseł Edward Siarka:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! W imieniu klubu Solidarna Polska mam zaszczyt... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-14 10:33Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 09 maja 2013 roku.

16, 17, 18 i 19 punkt porządku dziennego:   16. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druk nr 1147).   17. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1182).   18. Pierwsze czytanie poselskiego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-09 16:23Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 08 maja 2013 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (druki nr 1215 i 1258). Poseł Edward Siarka:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! W imieniu klubu Solidarna Polska mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko co do rządowego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-08 11:36Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 18 kwietnia 2013 roku.

14 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (druki nr 1125 i 1267). Poseł Edward Siarka:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! W imieniu klubu Solidarna Polska mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-18 15:07Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 20 marca 2013 roku.

1 punkt porządku dziennego: Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2013 r. Poseł Edward Siarka:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W swoim wystąpieniu pan minister Radosław Sikorski wspomniał o organizacji wspólnie ze Słowacją olimpiady zimowej w 2022 r. jako jednym z priorytetów działań polskiej dyplomacji.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-03-20 17:00Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 08 marca 2013 roku.

21 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny (druk nr 1108). Poseł Edward Siarka:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Na samym początku wygłoszę uwagę, że po wysłuchaniu prawnika pana posła Ryszarda Kalisza, podkreślam: prawnika, mam wrażenie, że rzeczywiście przepisał się już do klubu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-03-08 14:41Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 21 lutego 2013 roku.

11 punkt porządku dziennego: Przedstawiona przez ministra środowiska informacja z realizacji ˝Programu budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2013˝ w roku 2011 (druk nr 475) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 1089). Poseł Edward Siarka:     Panie Marszałku! Wysoki... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-21 15:41Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 21 lutego 2013 roku.

10 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Edward Siarka:     Dziękuję bardzo, panie marszałku.     Jeżeli mówimy o sprawach związanych z funkcjonowaniem Straży Granicznej, to mówimy o sprawach zasadniczych, dotyczących bezpieczeństwa, i to bezpieczeństwa naszego państwa. Generalnie trzeba zauważyć, że do Schengen nie weszliśmy w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-21 13:29