Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pani Poseł Dorota Niedziela


Data wpływu W sprawie
2015-07-07 w sprawie leczenia zaburzeń odżywiania, w szczególności bulimii i kompulsywnego objadania się
2015-05-18 w sprawie egzaminu szóstoklasisty
2015-03-25 w sprawie organizacji roku szkolnego w zakresie kalendarza ferii zimowych
2015-02-10 w sprawie skażonej paszy ekologicznej zakupionej przez polskich rolników u niemieckiego producenta
2015-02-10 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego sprzedaży bezpośredniej
2014-07-11 w sprawie włączenia do "Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych" programu dotyczącego walki z nowotworami głowy i szyi
2014-07-11 w sprawie stanu szlaków turystycznych w Polsce i zabezpieczenia środków na oznakowanie szlaków turystycznych
2014-06-24 w sprawie wysokości zasiłku pielęgnacyjnego
2013-10-09 w sprawie ubezpieczeń dzieci w jednostkach organizacyjnych systemu oświaty
2012-11-12 w sprawie reorganizacji Straży Granicznej na południu Polski
2012-10-12 w sprawie możliwości wprowadzenia ulg podatkowych dla przedsiębiorców przekazujących darowizny na działalność sportową
2012-10-12 w sprawie planów zmierzających do polepszenia wyników polskiej reprezentacji na przyszłych igrzyskach olimpijskich
2012-02-28 w sprawie interpretacji zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach