Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Dorota Niedziela


Poseł Dorota Niedziela - Zapytanie z dnia 14 maja 2013 roku.

5 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Dorota Niedziela:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie zasadności i kosztów wprowadzenia w życia instrukcji wydanej przez głównego lekarza weterynarii z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie nadzoru nad ubojem. Instrukcja budzi w środowisku... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-14 15:28Poseł Dorota Niedziela - Zapytanie z dnia 04 stycznia 2013 roku.

12 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Dorota Niedziela:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Moje pytanie, częściowo już pan minister na nie odpowiedział, dotyczy tego przygotowania, dotyczy nowej perspektywy. Do drugiego okresu rozliczeniowego protokołu z Kioto nie przystąpili najwięksi emitenci gazów cieplarnianych,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-04 12:23Poseł Dorota Niedziela - Zapytanie z dnia 16 listopada 2012 roku.

12 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Dorota Niedziela:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Moje pytanie dotyczy tego, o czym pan minister mówił przed chwilą. Jeśli zwolnienie grupy nieosiągającej odpowiedniego pułapu z podatku VAT będzie dotyczyło wszystkich przedsiębiorców, którzy oczywiście nie będą przekraczać... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-31 09:30Poseł Dorota Niedziela - Zapytanie z dnia 12 lipca 2012 roku.

6 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Dorota Niedziela:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Obecna ustawa przewiduje, że na wniosek kredytobiorcy bank może zawiesić spłatę kredytu na 16 kwartałów. Przez 8 pierwszych kwartałów niepotrzebna jest spłata, przez kolejne 8 wynosi ona połowę należnej spłaty. W 2003 r.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-15 21:53