Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk


Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-09 13:22Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

11 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3177). Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Pośle! To nie jest tak, że nie wiemy, o czym mówimy. Mamy dzieci w wieku szkolnym. Moje dzieci całą... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-08 14:14Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk - Wystąpienie z dnia 06 listopada 2014 roku.

14 punkt porządku dziennego: Informacja Rady Ministrów o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w latach 2014-2015. Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Czy pokaże pan pazur i będzie to polityka silna, zdecydowana i konsekwentna?     Pytanie dotyczy wsparcia Polonii w walce o zwrot... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-06 17:55Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk - Wystąpienie z dnia 01 października 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Przedstawienie przez Prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk:     Pani Marszałek! Pani Premier! Wysoka Izbo! Rząd przejął opiekę nad Polonią z Senatu, zabierając 70 mln zł, uprawiając jednocześnie propagandę sukcesu w stosunkach... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-01 20:02Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.

12 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sporządzonej w Lanzarote w dniu 25 października 2007 r. (druki nr 2681 i 2722). Poseł Dorota... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-25 04:33Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2014 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o:   1) poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 roku,   2) poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy    (druki nr 1146, 1151 i 2464). Poseł Dorota... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-29 12:04Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk - Wystąpienie z dnia 03 kwietnia 2014 roku.

12 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk:     Dziękuję, panie marszałku.     Chciałabym zapytać pana ministra, czy obecnie umówienie się z konsulem jest związane z kosztami, jeżeli chodzi o polskich obywateli. Swego czasu pisałam na ten temat interpelację do państwa, to było parę lat temu.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-06 08:22Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk - Wystąpienie z dnia 12 grudnia 2013 roku.

11 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk:     Dziękuję, pani marszałek.     Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Komisja Europejska 9 lipca 2007 r. zakazała polskim statkom rybackim połowu dorszy w Bałtyku wschodnim. A art. 1 rozporządzenia Komisji Europejskiej 204/2007 zapisano, iż uznaje się, że z dniem... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-15 10:18Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk - Wystąpienie z dnia 20 marca 2013 roku.

1 punkt porządku dziennego: Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2013 r. Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk:     Dziękuję.     Chciałabym zapytać, czy sukcesem rządu jest brak rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą. Nie jest to dokument rangi rządowej. Nie ma również... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-03-20 16:17Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk - Wystąpienie z dnia 07 lutego 2013 roku.

10 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Macie państwo rację, bezrobocie nie ma granic, ale jeśli chodzi o rozpatrywanie go przez każdy kraj, to każdy ma swoją politykę dotyczącą likwidacji bezrobocia, zapobiegania bezrobociu. Nam nie chodzi tutaj o to,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-07 22:09