Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (MNE)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, a także niektórych innych ustaw (druk nr 2699) - przedstawia przewodnicząca podkomisji posłanka Danuta Pietraszewska. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-24 15:00


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (MNE)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3545 i 3767). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-24 18:00


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (MNE)

Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3545). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-04 10:43


Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (MNE)

Dyskusja na temat znaczenia pamięci ludobójstwa Ormian (1915 r.-1916 r.) dla tożsamości mniejszości ormiańskiej w Polsce - wprowadzenie: dr hab. Lech M. Nijakowski, stały doradca Komisji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-13 12:04


Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (MNE)

Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat rozwoju nauczania języka kaszubskiego. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-23 14:05


Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (MNE)

Rozpatrzenie wniosku Prezydium Komisji o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie Tragedii Górnośląskiej (kontynuacja) - przedstawia: zastępca przewodniczącego Komisji posłanka Danuta Pietraszewska. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-08 16:00


Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (MNE)

Dyskusja na temat możliwości uznania społeczności greckiej w Polsce za mniejszość narodową i wpisania jej do ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-18 14:01


Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (MNE)

Rozpatrzenie wniosku Prezydium Komisji o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie Tragedii Górnośląskiej - przedstawia: zastępca przewodniczącego Komisji posłanka Danuta Pietraszewska. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 10:03


Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (MNE)

Dyskusja na temat funkcjonowania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym – w 10. rocznicę jej uchwalenia - wprowadzenie dr hab. Lech M. Nijakowski, stały doradca Komisji. Rozpatrzenie informacji Ministra Administracji i Cyfryzacji na temat działalności Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-18 13:00


Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (MNE)

Informacja na temat działalności edukacyjnej, kulturalnej i badawczej Stowarzyszenia Romów w Polsce - przedstawia prezes Stowarzyszenia Romów w Polsce Roman Kwiatkowski. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-05 14:04