Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Dariusz Joński


Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 20 listopada 2013 roku.

5 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (druk nr 1885). Poseł Dariusz Joński:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam przyjemność w imieniu wnioskodawców przedstawić projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy, druk nr 1885, który dotyczy zakazu agitacji wyborczej w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-23 19:45Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 08 listopada 2013 roku.

31 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (druk nr 1649) - kontynuacja. Poseł Dariusz Joński:     Dziękuję.     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W projekcie Platformy Obywatelskiej możemy przeczytać: Rada Ministrów ogranicza wydatki i szuka... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-12 23:17Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 24 października 2013 roku.

23, 24, 25 i 26 punkt porządku dziennego:   23. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych (druk nr 1382).   24. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 1648).   25. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-28 22:52Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 24 października 2013 roku.

23, 24, 25 i 26 punkt porządku dziennego:   23. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych (druk nr 1382).   24. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 1648).   25. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-28 22:46Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 24 października 2013 roku.

23, 24, 25 i 26 punkt porządku dziennego:   23. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych (druk nr 1382).   24. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 1648).   25. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-28 22:41Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 22 października 2013 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka oraz członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witolda Grabosia, Krzysztofa Lufta i Sławomira Rogowskiego (druk nr 1704). Poseł... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-26 18:12Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 09 października 2013 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (druki nr 1179 i 1764). Poseł Dariusz Joński:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Ile firm musiało upaść, ile osób musiało się znaleźć na bruku, żeby w końcu ten projekt znalazł się w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-09 19:32Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 26 lipca 2013 roku.

20 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych. Poseł Dariusz Joński:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Premierze! 20 lutego został przyjęty przez Sejm pakt fiskalny, który narzuca większą dyscyplinę finansów publicznych. 24 lipca, w ostatnią środę, kiedy prezydent... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-26 11:11Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 26 lipca 2013 roku.

12 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2012 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium. Poseł Dariusz Joński:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-26 10:38Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2013 roku.

11 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (druk nr 1576). Poseł Dariusz Joński:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić stanowisko klubu Sojusz Lewicy Demokratycznej co do tzw. drugiej transzy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-23 21:31