Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Dariusz Joński


Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 09 października 2014 roku.

11 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2787). Poseł Dariusz Joński:     Dziękuję.     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam przyjemność w imieniu klubu Sojusz... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-12 21:09Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 08 października 2014 roku.

2 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2015 (druk nr 2772). Poseł Dariusz Joński:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam dwa pytania systemowe i jedno regionalne.     W pierwszym pytaniu chodzi o dochody z podatków. Otóż dochody z podatków w Polsce w 2012 r. wyniosły 248... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-11 15:20Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 01 października 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Przedstawienie przez Prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Poseł Dariusz Joński:     Dziękuję.     Pani Marszałek! Pani Premier! Wysoka Izbo! Przez ostatnie siedem lat rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego był rządem aspołecznym.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-02 10:30Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.

11 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o poselskim projekcie uchwały w sprawie ludobójstwa dokonywanego na chrześcijanach, jazydach, Kurdach oraz innych mniejszościach religijnych i etnicznych przez organizację terrorystyczną tzw. Islamskie Państwo (ISIS) na obszarze północnego Iraku i Syrii (druki nr 2696 i 2721). Poseł Dariusz Joński:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-27 20:53Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.

5 punkt porządku dziennego: Wybór Marszałka Sejmu (druk nr 2746). Poseł Dariusz Joński:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Kiedy ostatnio wybieraliśmy jeszcze ówczesną panią poseł Ewę Kopacz na marszałka Sejmu, nie było debaty, były nieliczne pytania, a dzisiaj są. Panie pośle Sikorski, dzisiaj są i pan, i my wiemy dlaczego.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-27 12:44Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2014 roku.

38 punkt porządku dziennego: Rozpatrzenie wniosku prezesa Rady Ministrów o wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wotum zaufania Radzie Ministrów (druk nr 2525). Poseł Dariusz Joński:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Wiemy, kto podsłuchiwał - trzech kelnerów. Mam do pana premiera konkretne pytanie. Czy pan... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-27 10:26Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2014 roku.

26 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości działań organów administracji rządowej przy przetargach przeprowadzonych w trybie zamówień publicznych w latach 2007-2010 na zakup sprzętu i usług teleinformatycznych przez Centrum Projektów i Usług Informatycznych byłego Ministerstwa Spraw... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-11 21:13Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 08 maja 2014 roku.

20 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (druki nr 2350 i 2365). Poseł Dariusz Joński:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Nie będę się odnosił do samych poprawek senackich, ponieważ klub Sojuszu Lewicy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-12 14:18Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2014 roku.

10 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych (druki nr 2123 i 2281). Poseł Dariusz Joński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo...     (Poseł Wojciech Penkalski: To jest skandal, co wy robicie. Niedopuszczalna jest taka sytuacja, że... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-26 19:10Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 02 kwietnia 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sześćsetlecie nawiązania polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych (druk nr 2260). Poseł Dariusz Joński:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mimo że poseł Ryfiński złożył wniosek o ogłoszenie przerwy i zwołanie Konwentu Seniorów, chciałbym ponowić ten wniosek celem wypracowania... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-04 17:57