Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Danuta Pietraszewska


Poseł Danuta Pietraszewska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie rządowego programu na lata 2015-2018 "Bezpieczna plus" Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-25 16:08

Zobacz także:Poseł Danuta Pietraszewska - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.

26 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o komisyjnym projekcie uchwały w 70. rocznicę Tragedii Górnośląskiej 1945 roku (druki nr 3327 i 3372). Poseł Danuta Pietraszewska:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Odpowiadając na pytanie pierwsze, czy były podejmowane uchwały o ofiarach nazistów, reżimu nazistowskiego...... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-20 15:41

Zobacz także:Poseł Danuta Pietraszewska - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.

26 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o komisyjnym projekcie uchwały w 70. rocznicę Tragedii Górnośląskiej 1945 roku (druki nr 3327 i 3372). Poseł Danuta Pietraszewska:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej przedstawić stanowisko w sprawie uchwały upamiętniającej 70. rocznicę... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-20 15:36

Zobacz także:Poseł Danuta Pietraszewska - Wystąpienie z dnia 15 stycznia 2015 roku.

35 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw. Poseł Danuta Pietraszewska:     Panie pośle Rozenek, pan się ewidentnie mija z prawdą...     (Głos z sali: Głosujmy już.)     ...dlatego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-17 15:40

Zobacz także:Poseł Danuta Pietraszewska - Wystąpienie z dnia 09 października 2014 roku.

12 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, a także niektórych innych ustaw (druk nr 2699). Poseł Danuta Pietraszewska:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Gratuluję wnioskodawcy wystąpienia. Pokazał pan w sposób piękny i wiarygodny mentalność... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-13 19:05

Zobacz także:Poseł Danuta Pietraszewska - Wystąpienie z dnia 28 sierpnia 2014 roku.

20 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 27 i 479). Poseł Danuta Pietraszewska:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-01 13:37

Zobacz także:Poseł Danuta Pietraszewska - Wystąpienie z dnia 28 sierpnia 2014 roku.

20 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 27 i 479). Poseł Sprawozdawca Danuta Pietraszewska:     Panie Marszałku! Wysoka... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-01 13:01

Zobacz także:Poseł Danuta Pietraszewska - Wystąpienie z dnia 29 maja 2014 roku.

18 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Danuta Pietraszewska:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Odnośnie do nieobecności pana ministra Tomczykiewicza chciałabym przypomnieć, że projekty czy wnioski w sprawie tematów informacji rządowej składa się do wtorku do wieczora, a pan minister Tomczykiewicz od wielu dni jest w delegacji,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-03 12:57

Zobacz także:Poseł Danuta Pietraszewska - Wystąpienie z dnia 24 kwietnia 2014 roku.

18 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2315). Poseł Danuta Pietraszewska:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Rządowy projekt dotyczący darmowego podręcznika ma obejmować wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Uczniowie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-26 21:27

Zobacz także:Poseł Danuta Pietraszewska - Wystąpienie z dnia 12 marca 2014 roku.

7 punkt porządku dziennego: Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich (druk nr 1825) wraz ze stanowiskiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (druk nr 1897). Poseł Danuta Pietraszewska:    ... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-15 13:07

Zobacz także: