Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Komisja Etyki Poselskiej


EPS

Rozpoczęcie działalności: 2011-11-17


Do zakresu działania Komisji należą sprawy opracowania ""Zasad Etyki Poselskiej"", ich uzupełniania i korygowania oraz upowszechnianie ich wśród posłów, rozpatrywanie spraw posłów, którzy zachowują się w sposób nie odpowiadający godności posła, rozpatrywanie spraw wynikających z Rejestru Korzyści i majątkowych oświadczeń poselskich.


Przewodniczący komisji


Zastępcy przewodniczącego


Pozostali członkowie