Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Cezary TomczykPoseł Cezary Tomczyk - Wystąpienie z dnia 19 marca 2015 roku.

18 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Traktatu między Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Królestwem Niderlandów oraz Republiką Portugalską, ustanawiającego Europejskie Siły Żandarmerii EUROGENDFOR, sporządzonego w Velsen dnia 18 października 2007 r.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-23 12:05

Zobacz także:Poseł Cezary Tomczyk - Wystąpienie z dnia 19 marca 2015 roku.

16 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Republiki Litewskiej, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu wspólnej jednostki wojskowej, sporządzonej w Warszawie dnia 19 września 2014 r. (druki nr 3158 i 3209). Poseł Cezary Tomczyk:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-23 11:36

Zobacz także:Poseł Cezary Tomczyk - Wystąpienie z dnia 19 marca 2015 roku.

16 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Republiki Litewskiej, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu wspólnej jednostki wojskowej, sporządzonej w Warszawie dnia 19 września 2014 r. (druki nr 3158 i 3209). Poseł Sprawozdawca... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-23 10:59

Zobacz także:Poseł Cezary Tomczyk - Wystąpienie z dnia 08 stycznia 2014 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów państw członkowskich Unii Europejskiej, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy unijnej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 zgodnie z umową o partnerstwie AKP-UE oraz w sprawie przydzielania... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-10 16:15

Zobacz także:Poseł Cezary Tomczyk - Wystąpienie z dnia 13 września 2013 roku.

19 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji ludzi młodych w Polsce. Poseł Cezary Tomczyk:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chciałbym przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska w sprawie informacji prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji ludzi młodych w Polsce. Oczywiście żałujemy, kolejny raz dzisiaj,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-17 09:13

Zobacz także:Poseł Cezary Tomczyk - Wystąpienie z dnia 28 sierpnia 2013 roku.

13 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o likwidacji Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (druki nr 1437 i 1593). Poseł Cezary Tomczyk:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dwa krótkie pytania dotyczące funduszu. Pojawia się jedno podstawowe: Dlaczego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-01 10:05

Zobacz także:Poseł Cezary Tomczyk - Wystąpienie z dnia 28 sierpnia 2013 roku.

12 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o:   1) poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych,   2) poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych,   3) poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych,   4) poselskim... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-01 08:58

Zobacz także:Poseł Cezary Tomczyk - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2013 roku.

1 i 2 punkt porządku dziennego:   1. Informacja prezesa Rady Ministrów na temat wyników negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020.   2. Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-19 22:00

Zobacz także:Poseł Cezary Tomczyk - Wystąpienie z dnia 21 listopada 2012 roku.

9 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie negocjacji wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020 (druk nr 897). Poseł Cezary Tomczyk:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym tylko powtórzyć, że klub Platforma Obywatelska jest przede wszystkim za tym kompromisem, który wypracowaliśmy w ciągu tego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-30 18:49

Zobacz także: