Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Cezary Tomczyk


Poseł Cezary Tomczyk - Wystąpienie z dnia 21 listopada 2012 roku.

9 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie negocjacji wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020 (druk nr 897). Poseł Cezary Tomczyk:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dwa kluczowe słowa dla tej uchwały to ˝konsensus˝ i ˝wsparcie˝. Te dwa słowa, których emanacją jest ta uchwała, winny być kluczem... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-30 16:34

Zobacz także:Poseł Cezary Tomczyk - Wystąpienie z dnia 09 listopada 2012 roku.

23 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów na temat polityki europejskiej. Poseł Cezary Tomczyk:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Pamiętamy wszyscy słowa Jarosława Kaczyńskiego, które padły z tej mównicy już jakiś czas temu: żadne krzyki i płacze nie przekonają nas, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Niestety te... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-11-09 23:07

Zobacz także:Poseł Cezary Tomczyk - Wystąpienie z dnia 13 września 2012 roku.

20 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o poselskim projekcie uchwały w sprawie trybu wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu między Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-25 10:45

Zobacz także:Poseł Cezary Tomczyk - Wystąpienie z dnia 13 września 2012 roku.

24 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 609). Poseł Cezary Tomczyk:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Na pierwszy rzut oka faktycznie wydaje się, że ten projekt jest mądry i ciekawy, ale tak nie jest. Idea jest bardzo interesująca i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-25 10:45

Zobacz także:Poseł Cezary Tomczyk - Wystąpienie z dnia 30 marca 2012 roku.

13 punkt porządku dziennego: Rozpatrzenie obywatelskiego wniosku o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie o szczególnym znaczeniu dla państwa i obywateli dotyczącej powszechnego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn (druk nr 254). Poseł Cezary Tomczyk:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam pytanie do pana przewodniczącego Dudy. Na stronach internetowych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-07 12:40

Zobacz także:Poseł Cezary Tomczyk - Wystąpienie z dnia 30 marca 2012 roku.

13 punkt porządku dziennego: Rozpatrzenie obywatelskiego wniosku o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie o szczególnym znaczeniu dla państwa i obywateli dotyczącej powszechnego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn (druk nr 254). Poseł Cezary Tomczyk:     Pani poseł Pawłowicz nie było na sali, wtedy kiedy o tym mówiłem, więc prawdopodobnie źle... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-07 12:40

Zobacz także:Poseł Cezary Tomczyk - Wystąpienie z dnia 30 marca 2012 roku.

13 punkt porządku dziennego: Rozpatrzenie obywatelskiego wniosku o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie o szczególnym znaczeniu dla państwa i obywateli dotyczącej powszechnego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn (druk nr 254). Poseł Cezary Tomczyk:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W pierwszej kolejności chciałbym zwrócić się do związkowców,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-07 12:40

Zobacz także: