Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Cezary Olejniczak


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w VII kadencji Sejmu - przedstawia Przewodniczący Komisji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 11:00


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Informacja o koncesjach przyznanych na rozpoznanie i wydobywanie złóż kopalin na terenie Polski - przedstawia Główny Geolog Kraju.Informacja o planowanym systemie ochrony złóż energetycznych kopalin strategicznych w przygotowywanej „białej księdze” ochrony złóż kopalin - przedstawia Główny Geolog Kraju. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-23 10:01


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3820). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-08 17:01


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk nr 3681) - uzasadnia poseł Krystyna Ozga. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-05 14:13


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Prezentacja na temat: „ Technologia transformacji bioetanolu do DME – biopaliwa drugiej generacji” - referuje dr hab. Dobiesław Nazimek, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie - koreferują przedstawiciele Komitetu ds. energii i polityki klimatycznej Krajowej Izby Gospodarczej. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-27 09:40


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3323) - referuje przewodnicząca podkomisji poseł Elżbieta Królikowska-Kińska. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-14 10:06


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3323) - uzasadnia Minister Gospodarki. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-22 09:35


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Prezentacja na temat: „ Sposoby realizacji pakietu klimatycznego” - referuje dr hab. Dobiesław Nazimek, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-09 12:03


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Informacja o realizacji "Programu polskiej energetyki jądrowej".Referują: - Minister Gospodarki, - przedstawiciele Obywatelskiego Ruchu na Rzecz Energii Jądrowej: pan Jerzy Lipka, dr inż. Andrzej Strupczewski i prof. dr hab. Andrzej Chmielewski. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-08 12:05


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Prezentacja na temat: „Prąd, ciepło i gaz z polskiego węgla – Elektrownia Poligeneracyjna Kędzierzyn-Koźle”referują: prof. dr hab. Jerzy Buzek Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań i Energii PE, Krzysztof Jałosiński wiceprezes Grupy Azoty SA, dr hab. inż. Marek Ściążko – prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-19 13:01