Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Bożena Kamińska


Komisja Obrony Narodowej (OBN)

Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w VII kadencji Sejmu - przedstawia Przewodniczący Komisji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 15:58


Komisja Obrony Narodowej (OBN)

Informacja Ministra Obrony Narodowej na temat działalności korpusu oficerów wychowawczych w Siłach Zbrojnych RP.Informacja Ministra Obrony Narodowej na temat procesu mianowań w korpusie podoficerów osób posiadających nie nadane stopnie wojskowe.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-23 17:00


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Obrony Narodowej (OBN)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych (druk nr 3855). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-09 10:00


Komisja Obrony Narodowej (OBN)

Zaopiniowanie dla Komisji Spraw Wewnętrznych senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3765).Rozpatrzenie informacji o działalności Agencji Mienia Wojskowego w 2013 r. (druk nr 3778).Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-09 16:00


Komisja Obrony Narodowej (OBN)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie użytkowania... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-09 18:30


Komisja Obrony Narodowej (OBN)

Informacja Ministra Obrony Narodowej na temat stanu realizacji ustawy offsetowej w kwestiach związanych z zakupami sprzętu i uzbrojenia dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Programu Modernizacji Technicznej SZ RP.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-27 13:00


Komisja Obrony Narodowej (OBN)
Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej (druk nr 3411). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-26 11:39


Komisja Obrony Narodowej (OBN)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o finansach publicznych (druki nr 2929, 3063, 3190 i 3347).Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-26 16:00


Komisja Obrony Narodowej (OBN)

Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Agencji Mienia Wojskowego (druk nr 3342). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-14 18:30


Komisja Obrony Narodowej (OBN)

Informacja Ministra Obrony Narodowej na temat doświadczeń płynących dla Sił Zbrojnych RP z udziału Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2016 rok.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-13 16:01