Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pani Poseł Bożena Kamińska


Data wpływu W sprawie
2013-01-15 w sprawie pilnego podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do precyzyjnego określenia warunków lokalizacyjnych elektrowni wiatrowych znacznie bardziej chroniących cenne przyrodniczo, krajobrazowo i turystycznie obszary kraju, ale przede wszystkim chroniących zdrowie oraz życie mieszkańców
2013-01-15 w sprawie planowanej likwidacji połączeń kolejowych na trasie Suwałki - Augustów - Sokółka - Białystok
2012-12-14 w sprawie uruchomienia przejścia granicznego dla ruchu osobowego w miejscowości Lipszczany w gm. Lipsk na granicy z Białorusią
2012-11-16 w sprawie leczenia chorych z wrodzonymi wadami metabolizmu
2012-11-12 w sprawie programu "Mieszkanie dla młodych"
2012-10-15 w sprawie organizacji praktyk w ramach przygotowania zawodowego dorosłych
2012-10-15 w sprawie postępowania administratora w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
2012-10-12 w sprawie umieszczenia budowy drogi ekspresowej S61 w "Programie budowy dróg i autostrad na lata 2014-2020"
2012-10-12 w sprawie pozostawienia w Suwałkach 14. Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
2012-07-30 w sprawie konkursów na naczelników urzędów skarbowych
2012-07-30 w sprawie zajęcia komorniczego konta bankowego, na które wpływają alimenty na dziecko
2012-07-30 w sprawie uprawnień młodzieżowych rad gmin
2012-07-13 w sprawie nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
2012-07-13 w sprawie poprawy jakości kształcenia w zakresie języków obcych na uczelniach wyższych
2012-07-13 w sprawie realizacji projektu "E-podręczniki do kształcenia ogólnego"
2012-07-05 w sprawie zapisu w regulaminie zakupów PGE Dystrybucja SA
2012-06-29 w sprawie regulacji dotyczących obsługi osób niepełnosprawnych poza kolejnością
2012-06-29 w sprawie roszczeń firmy PBG związanych z budową Stadionu Narodowego
2012-06-29 w sprawie finansowania sportu osób niepełnosprawnych
2012-06-29 w sprawie ujemnych skutków przezimowania w sezonie wegetacyjnym 2011/2012 roślin uprawnych
2012-06-28 w sprawie braku odpowiednich uregulowań prawnych, które określiłyby minimalną odległość elektrowni wiatrowych od siedlisk ludzkich
2012-06-28 w sprawie umożliwienia odbioru w południowej części woj. podlaskiego TVP Białystok w ramach Naziemnej Telewizji Cyfrowej
2012-06-15 w sprawie nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B1
2012-06-15 w sprawie planowanych zmian ustrojowych notariatu
2012-06-15 w sprawie wykonywania nieostatecznych decyzji organu podatkowego pierwszej instancji, z których wynika zaległość podatkowa