Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pana Posła Bogdan Rzońca


Data wpływu W sprawie
2015-09-02 w sprawie ogromnego spadku zatrudnienia osób niepełnosprawnych na chronionym rynku pracy i nieudolnych działań rządu, aby temu zapobiec
2015-08-11 w sprawie nowych przepisów dotyczących podatku od nieruchomości
2015-08-11 w sprawie posiłków wydawanych w szpitalach
2015-08-11 w sprawie wsparcia dla rodzin osób niesamodzielnych
2015-08-11 w sprawie ustawy o uzgodnieniu płci
2015-08-11 w sprawie rosnącej liczby oszustw, w których wykorzystano cyfrowe waluty, czyli bitcoiny
2015-08-11 w sprawie projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty
2015-08-11 w sprawie pożyczek z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz z Banku Centralnego udzielonych niemieckim dyskontom
2015-08-11 w sprawie porozumienia o współpracy polskiej i niemieckiej Policji
2015-08-11 w sprawie nowelizacji ustawy Prawo o zgromadzeniach
2015-08-05 w sprawie problemu spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież
2015-08-05 w sprawie rosnącej liczby osób uznanych za zaginionych w Polsce
2015-08-05 w sprawie wypadków z udziałem dzieci podczas prac polowych
2015-08-04 w sprawie wpływu rządu na pracę Biura Koordynacji Projektu dla Programu "Odra - Wisła" 2015
2015-08-03 w sprawie Biura Koordynacji Projektu dla Programu Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
2015-08-03 w sprawie środków na finansowanie Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej "Odra - Wisła" 2015
2015-08-03 w sprawie środków na finansowanie Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej "Odra - Wisła" 2015
2015-07-27 w sprawie zmiany ustawy Kodeks pracy w odniesieniu do osób z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności i niezdolności do pracy na czas określony
2015-07-24 w sprawie kwestii płac pracowników ochrony zdrowia
2015-07-24 w sprawie legalizacji medycznej formy marihuany
2015-07-24 w sprawie listy leków zagrożonych brakiem dostępności
2015-07-24 w sprawie zdezaktualizowania się kolejnego z pytań w referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015-07-24 w sprawie przyjęcia przez Polskę uchodźców w ramach unijnej pomocy
2015-07-24 w sprawie raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego polityki prorodzinnej w Polsce
2015-07-24 w sprawie obowiązującego od dnia 1 lipca 2015 r. znowelizowanego Kodeksu postępowania karnego