Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Beata Małecka-LiberaPoseł Beata Małecka-Libera - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zdrowiu publicznym Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-02 09:06Poseł Beata Małecka-Libera - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zdrowiu publicznym Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-01 21:49Poseł Beata Małecka-Libera - Wystąpienie z dnia 12 czerwca 2015 roku.

38 punkt porządku dziennego: Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z realizacji ˝Programu ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce˝ w 2013 r. (druk nr 3066) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 3408). Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Beata Małecka-Libera:     Dziękuję bardzo.     Pani Marszałek! Wysoka Izbo!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-22 10:54Poseł Beata Małecka-Libera - Wystąpienie z dnia 12 czerwca 2015 roku.

38 punkt porządku dziennego: Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z realizacji ˝Programu ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce˝ w 2013 r. (druk nr 3066) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 3408). Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Beata Małecka-Libera:     Dziękuję bardzo.     Pani Marszałek! Wysoka Izbo!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-22 10:14Poseł Beata Małecka-Libera - Wystąpienie z dnia 06 lutego 2015 roku.

24 i 25 punkt porządku dziennego:   24. Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. (druk nr 2109) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Zdrowia (druk nr 2743).   25.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-10 11:04Poseł Beata Małecka-Libera - Wystąpienie z dnia 06 lutego 2015 roku.

24 i 25 punkt porządku dziennego:   24. Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. (druk nr 2109) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Zdrowia (druk nr 2743).   25.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-10 10:47Poseł Beata Małecka-Libera - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2014 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2504, 2588 i 2588-A) - trzecie czytanie. Poseł Sprawozdawca Beata Małecka-Libera:     Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie Komisji Zdrowia do... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-26 10:17Poseł Beata Małecka-Libera - Wystąpienie z dnia 11 lipca 2014 roku.

35, 36 i 37 punkt porządku dziennego:   35. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2505 i 2589).   36. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-17 16:13Poseł Beata Małecka-Libera - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2014 roku.

11, 12 i 13 punkt porządku dziennego:   11. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2505).   12. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2504).... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-01 14:13