Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pani Poseł Beata Małecka-Libera


Data wpływu W sprawie
2015-09-16 w sprawie zamontowania ekranów akustycznych wzdłuż trasy drogi krajowej nr 86 na wysokości ulic Hutniczej, Mickiewicza oraz Wolności
2015-06-29 w sprawie realizacji określonych uchwałą budżetową dochodów i wydatków publicznych miasta Sławków
2014-12-22 w sprawie rozporządzenia WE 330/2010 dotyczącego dealerów samochodowych
2014-12-16 w sprawie wzrostu nielegalnego zatrudniania niań
2014-12-05 w sprawie wpisania katedry Chrystusa Króla w Katowicach na listę pomników historii
2014-11-26 w sprawie bazyliki katedralnej WNMP w Sosnowcu
2014-11-24 w sprawie zaawansowania prac dotyczących zagadnienia FAS
2014-11-12 w sprawie zasad funkcjonowania NFZ w zakresie przyznawania skierowań na leczenie sanatoryjne w terminach innych niż przewidywane
2014-11-07 w sprawie mandatów za poruszanie się po zmroku w terenie niezabudowanym bez elementów odblaskowych
2014-08-26 w sprawie zmiany przepisów dotyczących stwierdzania zgonu i wystawiania karty zgonu
2014-08-05 w sprawie Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie
2014-07-21 w sprawie leczenia nadżerki szyjki macicy
2014-07-21 w sprawie polityki państwa w zakresie leczenia HCV
2014-07-07 w sprawie tzw. dyrektywy tytoniowej 2014/40/UE
2014-07-07 w sprawie ograniczenia dystrybucji leków oraz ograniczenia pacjentom dostępu do nich
2014-07-07 w sprawie kolejności przyjęć chorych na SOR
2014-07-07 w sprawie ochrony klientów tzw. parabanków
2014-06-20 w sprawie problemów wizowych w polskich konsulatach na Ukrainie i Białorusi
2014-06-20 w sprawie leczenia boreliozy i innych chorób odkleszczowych
2014-05-02 w sprawie leczenia padaczki
2014-05-02 w sprawie braku dostępu do porad seksuologicznych
2014-04-07 w sprawie przepisów umożliwiających rolnikom przetwarzanie własnych surowców gospodarczych oraz ich sprzedaż
2014-04-07 w sprawie sytuacji osób dotkniętych nietrzymaniem moczu
2014-04-04 w sprawie pojazdów z kierownicą po prawej stronie
2014-04-04 w sprawie dostępu nieletnich do e-papierosów