Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Beata Małecka-Libera


Komisja Polityki Senioralnej (PSN)

Informacja na temat aktywności osób starszych w obszarze kultury. Program „Kultura dostępna” - referuje: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Informacja na temat: Mówienie i myślenie o starości. Obraz seniora w mediach - referują: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii Telewizji, Prezes TVP S.A., Prezes Polskiego Radia S.A. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-18 13:00


Komisja Polityki Senioralnej (PSN)

Omówienie założeń projektu ustawy o dożywotnim świadczeniu pieniężnym - referują: Minister Gospodarki, Minister Finansów, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-05 11:02


Komisja Polityki Senioralnej (PSN)

Wyzwania współczesnej geriatrii i gerontologii w Polsce -referują: Minister Zdrowia, Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-15 11:16


Komisja Polityki Senioralnej (PSN)

Pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie upamiętnienia Profesor Haliny Szwarc w związku z 40. rocznicą powstania pierwszego w Polsce Uniwersytetu Trzeciego Wieku (druk nr 3050) - uzasadnia poseł Michał Szczerba. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-15 14:08


Komisja Polityki Senioralnej (PSN)

Informacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej na temat celów i finansowania programów na rzecz osób starszych w 2015 roku (ASOS, FIO, EFS) - przedstawia Minister Pracy i Polityki Społecznej.Informacja na temat rządowego programu WIGOR 2015-2020 (dzienne domy pobytu, kluby seniora) - przedstawia Minister Pracy i Polityki Społecznej. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-14 12:10


Komisja Polityki Senioralnej (PSN)

Informacja Ministra Sportu i Turystyki na temat aktywności osób starszych w obszarze sportu i turystyki - referuje: Minister Sportu i Turystyki.Dyskusja nad propozycją inicjatywy uchwałodawczej w sprawie upamiętnienia prof. Haliny Szwarc w związku z 40. rocznicą powstania pierwszego w Polsce Uniwersytetu Trzeciego Wieku.Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-17 11:09


Komisja Polityki Senioralnej (PSN)

Informacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat aktywności edukacyjnej osób starszych – rozwój oferty edukacyjnej i wspieranie systemowych rozwiązań dla organizacji różnych form uczenia się osób starszych, w tym Uniwersytetów Trzeciego Wieku – referują: Minister Pracy i Polityki Społecznej,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-27 11:13


Komisja Polityki Senioralnej (PSN)

Informacja Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na temat sytuacji demograficznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem stanu obecnego i prognoz dotyczących osób starszych - referuje Prezes GUS. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-06 14:03


Komisja Polityki Senioralnej (PSN)

Informacja Ministra Zdrowia oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej na temat zdrowotnych i społecznych skutków chorób cywilizacyjnych wieku podeszłego - referują: Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-23 15:14


Komisja Polityki Senioralnej (PSN)

Informacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Gospodarki oraz Ministra Finansów na temat: "Srebrna Gospodarka" - wspieranie rozwoju efektywnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb i oczekiwań osób starszych.Sprawy różne. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-25 11:13