Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Beata Bublewicz


Poseł Beata Bublewicz - Wystąpienie z dnia 09 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-09 10:15Poseł Beata Bublewicz - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Poprawione sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-23 20:58Poseł Beata Bublewicz - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Poprawione sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-23 20:39Poseł Beata Bublewicz - Wystąpienie z dnia 06 listopada 2014 roku.

14 punkt porządku dziennego: Informacja Rady Ministrów o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w latach 2014-2015. Poseł Beata Bublewicz:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Z satysfakcją i zainteresowaniem wysłuchałam wystąpienia pana ministra, w którym racjonalnie przedstawił pan zadania polskiej polityki zagranicznej. We współczesnym świecie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-06 16:21Poseł Beata Bublewicz - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.

13 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. (druki nr 2515 i 2701). Poseł Beata Bublewicz:     Dziękuję bardzo.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-25 05:41Poseł Beata Bublewicz - Wystąpienie z dnia 11 września 2014 roku.

10 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Beata Bublewicz:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Zanim zadam pytanie, chciałabym przyłączyć się do głosu moich kolegów przedmówców, którzy zadali słuszne pytania, pytając, jak pan poseł Szmit, o wytyczne techniczne budowy dróg, czy jak pan poseł... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-11 12:31Poseł Beata Bublewicz - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2014 roku.

2 punkt porządku dziennego: Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza (druki nr 2498 i 2570). Poseł Beata Bublewicz:     Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Podczas posiedzenia komisji wysłuchano długiej dyskusji, a także wszystkich posłów zgłoszonych do zabrania głosu. Komisja Spraw Wewnętrznych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-09 15:56Poseł Beata Bublewicz - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2014 roku.

Sekretarz Poseł Beata Bublewicz:     Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia Komisji:     - Polityki Senioralnej - godz. 9.30,     - do Spraw Kontroli Państwowej - godz. 10,     - Finansów Publicznych - godz. 10,     - Gospodarki - godz. 10,     - Samorządu Terytorialnego i Polityki... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-24 09:19Poseł Beata Bublewicz - Wystąpienie z dnia 27 września 2013 roku.

30 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druki nr 387, 1676 i 1676-A) - trzecie czytanie. Poseł Sprawozdawca Beata Bublewicz:     Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoki Sejmie! W drugim czytaniu zostały zgłoszone trzy poprawki. Jedną wycofano, dwie zostały... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-27 12:57Poseł Beata Bublewicz - Wystąpienie z dnia 11 września 2013 roku.

Sekretarz Poseł Beata Bublewicz:     Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia Komisji:     - Etyki Poselskiej - o godz. 9.30,     - Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki - o godz. 10,     - Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej -... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-12 07:45