Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Barbara Czaplicka


Poseł Barbara Czaplicka - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

18 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3107 i 3343). Poseł Barbara Czaplicka:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska RP opinię dotyczącą... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-26 13:16

Zobacz także:Poseł Barbara Czaplicka - Wystąpienie z dnia 06 listopada 2014 roku.

28 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (druki nr 2834 i 2883). Poseł Barbara Czaplicka:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska w sprawie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-15 11:53

Zobacz także:Poseł Barbara Czaplicka - Wystąpienie z dnia 28 maja 2013 roku.

3 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Barbara Czaplicka:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Na mocy decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1350/2007 ustanawiającej drugi program działań w dziedzinie zdrowia na lata 2008-2013 wydano zalecenie Rady Unii Europejskiej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie działań w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-29 10:08

Zobacz także:Poseł Barbara Czaplicka - Wystąpienie z dnia 26 kwietnia 2012 roku.

12 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Barbara Czaplicka:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Ja jednak zadam pytanie, jak większość moich przedmówców. Proszę o informację, w jakich placówkach leczniczych wystąpiło ograniczenie dostępności leków onkologicznych i czy Ministerstwo Zdrowia zweryfikowało i sprawdziło powtarzane... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-28 22:32

Zobacz także:Poseł Barbara Czaplicka - Wystąpienie z dnia 16 marca 2012 roku.

17 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2009 roku (druk nr 51) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 132). Poseł Barbara Czaplicka:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! W imieniu Klubu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-21 23:01

Zobacz także: