Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Barbara Bartuś


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie wniosku o skierowanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy (druk nr 666) do Podkomisji stałej do spraw nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.Dyskusja nad propozycją inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy - Kodeks pracy. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-10-11 17:04


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie wniosku o skierowanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks postępowania karnego (druk nr 604) do Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego.Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji Stałej do spraw nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy- Kodeks postępowania administracyjnego (druk... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-26 15:30


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie wniosku o skierowanie do Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego poselskich projektów ustaw: - o zmianie ustawy- Kodeks karny (druk nr 531), - o zmianie ustawy- Kodeks karny oraz ustawy- Kodeks postępowania karnego (druk nr 532),Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji Stałej do spraw nowelizacji prawa karnego o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy- Kodeks... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-13 16:04


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 645). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-08-29 08:15


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 547). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-11 11:44


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie wniosku o skierowanie do Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego poselskich projektów ustaw: - o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o ustroju sądów powszechnych (druk nr 379), - o zmianie ustawy - Kodeks karny (druk nr 340), - o zmianie ustawy - Kodeks karny (druk nr 383), - o zmianie ustawy - Kodeks karny (druk... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-14 14:01


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Informacja Ministra Sprawiedliwości na temat aktualnej sytuacji w Ministerstwie oraz stanu realizacji zamierzeń legislacyjnych. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-14 14:13


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 289) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Jerzy Kozdroń. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-24 17:00


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druki nr 288 i 333). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-09 11:28


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyboru składów osobowych podkomisji stałych: - do spraw nowelizacji prawa cywilnego, - do spraw nowelizacji prawa karnego, - do spraw nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-26 16:03