Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Barbara Bartuś


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy- Kodeks pracy (druk nr 2046).Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa cywilnego o senackim projekcie ustawy- Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 1379) - przedstawia przewodniczący podkomisji– poseł Borys Budka. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-22 10:16


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 1097) - przestawia przewodniczący podkomisji – poseł Jarosław Pięta.Rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druki nr 1323 i 1979). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-09 11:37


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy (druk nr 1945).Zaopiniowanie dla Komisji Gospodarki oraz Komisji Finansów Publicznych poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim oraz o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń (druk nr 1824). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-11 11:01


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie wniosku o skierowanie do Podkomisji stałej do nowelizacji prawa karnego poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy Kodeks karny (druki nr 1827 i 1878).Rozpatrzenie wniosku o podjęcie uchwały - w trybie art. 40 ust. 4 regulaminu Sejmu – o wspólnym rozpatrzeniu poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy Kodeks karny (druki nr 1827 i 1878).Rozpatrzenie wniosku o skierowanie do... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-04 16:07


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie wniosku o skierowanie do Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks postępowania karnego (druk nr 1751).Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji stałej do spraw nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego o poselskim projekcie ustawy- Kodeks pracy (druk nr 1539) - przedstawia przewodniczący... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-21 16:07


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie wniosku o skierowanie do Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks karny (druk nr 1700).Rozpatrzenie wniosku o podjęcie uchwały- w trybie art. 40 ust. 4 regulaminu Sejmu o wspólnym rozpatrzeniu rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks karny (druk nr 1700) oraz poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy-... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-07 10:06


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 1731).Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1734). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-24 17:13


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie wniosku o skierowanie do Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks postępowania karnego oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 1532).Rozpatrzenie wniosku o skierowanie do Podkomisji stałej do spraw nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego poselskiego projektu ustawy o zmianie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-12 15:55


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie wniosku o skierowanie do Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego: - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 1439), - rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druk nr 1496), - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego i ustawy –... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-08-28 11:36


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Sprawy bieżące.Rozpatrzenie wniosku w sprawie powołania na funkcję Przewodniczącego Komisji.Uzupełnienie składu osobowego Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-08-27 12:05