Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Barbara Bartuś


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie wniosku o skierowanie do Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 2357).Rozpatrzenie wniosku o podjęcie uchwały – w trybie art. 40 ust. 4 regulaminu Sejmu – o wspólnym rozpatrywaniu poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy Kodeks karny (druki nr 2357, 340 i 1078).Rozpatrzenie wniosku o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-24 16:31


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie wniosku o skierowanie do Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2393).Dyskusja nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2393). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-11 10:15


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie wniosku o skierowanie do Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego: - senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2249), - senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 2266), - senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-05 15:50


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1786 i 2334). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-29 14:33


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa cywilnego o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 2014) - przedstawia poseł Witold Pahl.Zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 2251) -... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-28 16:10


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie wniosku w sprawie powołania na stałego doradcę Komisji prof. dr hab. Lecha Gardockiego.Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji stałej do spraw nowelizacji Kodeksu wyborczego o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy- Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1786). - przedstawia przewodniczący podkomisji – poseł Mariusz Witczak. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-23 17:04


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druk nr 2234).Rozpatrzenie wniosku o skierowanie do Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa cywilnego poselskich projektów ustaw: - o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 2131), - o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz o zmianie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-02 15:05


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Zaopiniowanie dla Komisji Gospodarki rządowego projektu ustawy - o prawach konsumenta (druk nr 2076) - przedstawia poseł Borys Budka.Zaopiniowanie dla Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rządowego projektu ustawy – o rzeczach znalezionych oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2064) - przedstawia poseł Robert... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-13 10:05


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie wniosku o skierowanie do Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa cywilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (druk nr 74).Rozpatrzenie wniosku o skierowanie do Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 2024). Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego Komisji w sprawie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-20 09:31


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie wniosku o skierowanie do Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa cywilnego poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 2014).Rozpatrzenie wniosku o skierowanie do Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów zmian Kodeksu wyborczego poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (druk nr 2019).Rozpatrzenie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-06 09:34