Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Barbara Bartuś


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu – poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz ustawy o Radzie Ministrów (przedstawiciel wnioskodawców poseł Krzysztof Szczerski).Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu – poselskiego projektu uchwały w sprawie zmiany... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-04 11:06


Komisja Ustawodawcza (UST)

Rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w trakcie drugiego czytania do poselskiego projektu ustawy o zniesieniu 9 maja jako Narodowego Święta Zwycięstwa i Wolności (druki nr 2533, 2704) – kontynuacja.Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu – poselskiego projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-03 11:03


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu – spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt: - P 40/13 – pos. Stanisław Piotrowicz, - P 8/14 – pos. Wojciech Szarama, - P 34/14 – (brak wyznaczonego posła).Zaopiniowanie dla Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-27 10:06


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu – spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt: - P 13/14 – pos. Eugeniusz Kłopotek, - SK 7/14 – pos. Stanisław Pięta (termin w TK), - K 39/13 – pos. Andrzej Dera, - P 58/13 – pos. Ryszard Kalisz, - SK 8/14 – pos. Krzysztof Brejza, - P 40/13 – pos. Stanisław Piotrowicz,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-26 13:08


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu – spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt: - P 47/13 – pos. Witold Pahl, - P 43/13 – pos. Beata Kempa, - SK 19/13 – (sprawa pos. Andrzeja Dudy), - K 19/14 – (brak wyznaczonego posła).Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu - poselskiego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-05 11:08


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu – spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt: - K 41/12 – pos. Borys Budka, - K 20/13 – pos. Borys Budka, - SK 66/13 – pos. Wojciech Szarama, - K 54/13 – pos. Krzysztof Brejza, - P 9/14 – pos. Barbara Bartuś, - K 8/14 (termin w TK) – pos. Ryszard Kalisz;Zaopiniowanie dla... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-22 11:06


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu - poselskiego projektu ustawy o Radzie Fiskalnej (przedstawiciel wnioskodawców poseł Ryszard Zbrzyzny).Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu - poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania zasadności, legalności i prawidłowości... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-09 12:05


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu – spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt: - K 53/13 – pos. Ryszard Kalisz, - SK 50/13 – pos. Ryszard Kalisz, - K 41/12 – pos. Borys Budka, - P 44/13 (stanowisko dodatkowe) – pos. Borys Budka;Rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w trakcie drugiego czytania do poselskiego projektu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-08 11:37


Komisja Ustawodawcza (UST)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o nadaniu uprawnień śledczych sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych (druk nr 2485) - uzasadnia poseł Mieczysław Marcin Łuczak. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-25 10:05


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu - spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt: - K 61/13 – pos. Krystyna Szumilas, - K 46/13 – (sprawa p. Andrzeja Dudy); - SK 4/14 – pos. Eugeniusz Kłopotek.Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu - poselskiego projektu ustawy o Radzie Fiskalnej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-24 11:02