Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Barbara Bartuś


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2841). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-06 10:10


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego o: rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2393), poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy Kodeks karny skarbowy, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy Kodeks karny wykonawczy (druk nr 241), poselskim projekcie ustawy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-06 16:11


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa cywilnego o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2655) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Borys Budka.Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-05 18:11


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2766).Rozpatrzenie wniosku o skierowanie do Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny (druk nr 2682).Rozpatrzenie wniosku o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-09 08:36


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie wniosku o skierowanie do Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa cywilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks cywilny, ustawy- Kodeks postepowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk 2678).Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji stałej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy- Kodeks pracy (druk nr 2180) - przedstawia przewodniczący podkomisji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-25 17:03


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie wniosku o skierowanie do Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny (druk nr 2534).Rozpatrzenie wniosku o skierowanie do Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa cywilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2655). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-11 14:01


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 2661).Rozpatrzenie wniosku o skierowanie do Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego: - rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2586), - poselskiego projektu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-27 16:02


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druki nr 2131 i 2593).Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji stałej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 839) - przedstawia przewodniczący podkomisji – poseł Jarosław Pięta. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-24 17:32


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Zaprezentowanie systemu nagrywania rozpraw z wykorzystaniem e-protokołu - symulacja rozprawy sądowej. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-22 12:13


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy- Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2553).Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa cywilnego o poselskim projekcje ustawy o zmiany ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 2131) - przedstawia przewodniczący podkomisji- poseł Borys Budka. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-10 14:06