Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Barbara Bartuś


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Skierowanie do Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa cywilnego senackich projektów ustaw: - o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 3104), - o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 3105).Rozpatrzenie senackiego projektu ustawy zmieniającej ustawę – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 14:27


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie wniosku o skierowanie do Podkomisji stałej do spraw nowelizacji Kodeksu wyborczego: - przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (druk nr 3084), - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (druk nr 3099).Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-18 16:00


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (druki nr 990, 2707 3081).Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2586, 2169, 2169-A, 2182 i 2864) Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-05 14:31


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Zapoznanie się ze stanowiskami Państwowej Komisji Wyborczej oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie ewentualnego podjęcia inicjatywy ustawodawczej przez Komisję Nadzwyczajną do spraw zmian w kodyfikacjach w zakresie zmian w Kodeksie wyborczym. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-04 11:30


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2586), poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2182) oraz poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wraz z autopoprawką (druki nr 2169 i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-15 11:07


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustaw o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3028).Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2024, 2267, 2393 i 2981).Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji Stałej do spraw nowelizacji prawa karnego o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-14 16:05


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa cywilnego o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2707) oraz poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (druk nr 990) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Borys Budka.Rozpatrzenie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-18 13:09


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie wniosku o skierowanie do Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego: - senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 2826), - senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druk nr 2872), - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druk nr 2874).Rozpatrzenie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-03 16:11


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych wstaw (druki nr 2841 i 2866). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-27 09:07


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego o: rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2393), poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy Kodeks karny skarbowy, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy Kodeks karny wykonawczy (druk nr 241), poselskim projekcie ustawy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-27 19:04