Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Barbara Bartuś


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych wraz z autopoprawką (druki nr 1111 i 1111-A) - uzasadnia poseł Paweł Szałamacha.Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 1152) - uzasadnia poseł Łukasz... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-09 16:03


Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla pracowników i przedsiębiorców na rzecz ochrony miejsc pracy, związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego (druk nr 1434) - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-27 08:15


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie Informacji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2012 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (druk nr 1672) - referuje Minister Pracy i Polityki Społecznej. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-26 10:00


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks wykroczeń (druki nr 823 i 1666). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-26 18:58


Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie Sprawozdania Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2012 roku (druk nr 1689) wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy w sprawie sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2012 roku - referują: Główny Inspektor Pracy, Przewodnicząca Rady Ochrony Pracy, - koreferuje poseł Jarosław Pięta. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-25 15:59


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Informacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej: - o świadczeniach rodzinnych w 2012 r. - o realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2012 r.Zaopiniowanie dla Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania oraz niektórych innych ustaw (druk nr... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-12 09:30


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk nr 1297) - uzasadnia poseł Tadeusz Tomaszewski.Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 1357) - uzasadnia poseł Arkadiusz Mularczyk.Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-12 16:58


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Dobry klimat dla rodziny - Program Polityki Rodzinnej Prezydenta RP - referuje Podsekretarz Stanu do spraw społecznych w Kancelarii Prezydenta RP Irena Wóycicka. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-11 10:00


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu - na podstawie informacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej - wniosku Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu przez Prezesa Rady Ministrów „Informacji rządu na temat sytuacji opiekunów osób niepełnosprawnych". Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-11 16:00


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 (druk nr 1625) w zakresie:Części budżetowej 14 – Rzecznik Praw Dziecka - dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2.Referuje Rzecznik Praw Dziecka.Części budżetowej 31– Praca - dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, - wynagrodzenia w państwowych jednostkach... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-08-29 17:30