Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Artur Górczyński


Poseł Artur Górczyński - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-23 16:24Poseł Artur Górczyński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-05 17:51Poseł Artur Górczyński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-05 17:39Poseł Artur Górczyński - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-21 09:48Poseł Artur Górczyński - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-07 16:25Poseł Artur Górczyński - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-07 15:27
Poseł Artur Górczyński - Wystąpienie z dnia 12 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-12 09:49Poseł Artur Górczyński - Wystąpienie z dnia 12 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-12 09:46Poseł Artur Górczyński - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-10 19:11