Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pana Posła Artur Bramora


Data wpływu W sprawie
2015-06-24 w sprawie kwestii podatkowych zawartych w ustawie o odnawialnych źródłach energii
2015-05-29 w sprawie przedłużenia przez NFZ umów ze świadczeniodawcami
2015-05-08 w sprawie Tauron Polska Energia SA
2013-09-27 w sprawie prywatyzacji Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji
2013-07-26 w sprawie przeprawy promowej w Grzeborzowicach
2013-07-26 w sprawie znaczków pocztowych
2013-07-26 w sprawie Babiogórskiego Parku Narodowego
2013-07-26 w sprawie Białowieskiego Parku Narodowego
2013-07-26 w sprawie Biebrzańskiego Parku Narodowego
2013-07-24 w sprawie niejednolitej wykładni prawa dotyczącego przyszłości kolegiów zawodowych
2013-05-22 w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli w podmiotach realizujących kontrakty w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia
2013-04-02 w sprawie zwolnień pracowników podczas sprzedaży Zakładu Elektroenergetycznego H. Cz. Elsen SA w Częstochowie
2013-01-25 w sprawie doboru lektur obowiązkowych do przedmiotu język polski w gimnazjach na terenie kraju
2012-12-13 w sprawie zasad przyznawania nagrody jubileuszowej dla nauczyciela przechodzącego na świadczenie kompensacyjne
2012-10-10 w sprawie liczby lekarzy dentystów ujawnionej przez GUS w Małym Roczniku Statystycznym Polski 2012
2012-09-13 w sprawie skutków zmian prawnych w ustawie o odpadach
2012-06-18 w sprawie przedstawienia wyników audytu w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe SA
2012-06-18 w sprawie dystrybucji finansów w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe SA w dziedzinie usług i rozwiązań informatycznych
2012-06-12 w sprawie sytuacji kryzysowej na polskim rynku hutniczym, na przykładzie wypowiedzenia układu zbiorowego w CMC Zawiercie SA
2012-06-12 w sprawie przekształcenia szpitali w Polsce w spółki prawa handlowego, na przykładzie Szpitala Wojewódzkiego w Tychach
2012-05-25 w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
2012-05-23 w sprawie dostępu do leków onkologicznych
2012-03-30 w sprawie zamiaru likwidacji Sądu Rejonowego w Ropczycach
2012-03-14 w sprawie deregulacji zawodów związanych z rynkiem nieruchomości
2012-03-13 w sprawie deregulacji zawodów związanych z rynkiem nieruchomości