Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Armand Kamil Ryfiński


Poseł Armand Kamil Ryfiński - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie informacji Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w Europie i jego reperkusji dla Polski Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-01 22:08

Zobacz także:Poseł Armand Kamil Ryfiński - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie informacji Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w Europie i jego reperkusji dla Polski Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-01 22:07

Zobacz także:Poseł Armand Kamil Ryfiński - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie informacji Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w Europie i jego reperkusji dla Polski Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-01 22:06

Zobacz także:Poseł Armand Kamil Ryfiński - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie informacji Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w Europie i jego reperkusji dla Polski Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-01 22:05

Zobacz także:Poseł Armand Kamil Ryfiński - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie informacji Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w Europie i jego reperkusji dla Polski Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-01 17:14

Zobacz także:
Poseł Armand Kamil Ryfiński - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Wniosek formalny - dot. informacji w sprawie imigrantów Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-23 09:47

Zobacz także:Poseł Armand Kamil Ryfiński - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w Europie i jego reperkusji dla Polski Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-17 16:43

Zobacz także:Poseł Armand Kamil Ryfiński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej oraz o zmianie niektórych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-12 09:50

Zobacz także:Poseł Armand Kamil Ryfiński - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich w sprawie wniosku komendanta głównego Policji z dnia 22 września 2014 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie posła Armanda Ryfińskiego (cd.) Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-03 12:37

Zobacz także: