Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Arkadiusz Czartoryski


Poseł Arkadiusz Czartoryski - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2014 roku wraz z opinią Komisji Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-22 19:35Poseł Arkadiusz Czartoryski - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2014 roku wraz z opinią Komisji Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-22 19:01Poseł Arkadiusz Czartoryski - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2014 roku.

20 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2013 roku (druk nr 2496) wraz z opinią Komisji do Spraw Kontroli Państwowej (druk nr 2596). Poseł Arkadiusz Czartoryski:     Panie Prezesie! Pani Marszałek! Tak, chciałbym sprostować, bo doszło do nieporozumienia. Nikt na posiedzeniu komisji nie miał żadnych uwag co do tego, że... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-23 19:10Poseł Arkadiusz Czartoryski - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2014 roku.

20 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2013 roku (druk nr 2496) wraz z opinią Komisji do Spraw Kontroli Państwowej (druk nr 2596). Poseł Arkadiusz Czartoryski:     Nie bez powodu zabieram drugi raz głos i nie bez powodu wydzieliłem to pytanie ze swojego wystąpienia.     Ostatnie merytoryczne posiedzenie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-23 19:01Poseł Arkadiusz Czartoryski - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2014 roku.

20 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2013 roku (druk nr 2496) wraz z opinią Komisji do Spraw Kontroli Państwowej (druk nr 2596). Poseł Arkadiusz Czartoryski:     Dziękuję.     Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Panie Prezesie! Nawiążę do ostatnich pana słów, w których ocenił pan naszą współpracę,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-23 18:26Poseł Arkadiusz Czartoryski - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2014 roku.

38 punkt porządku dziennego: Rozpatrzenie wniosku prezesa Rady Ministrów o wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wotum zaufania Radzie Ministrów (druk nr 2525). Poseł Arkadiusz Czartoryski:     Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Pytanie kieruję do pana premiera Donalda Tuska, ale też do wicepremiera Janusza Piechocińskiego i całego PSL. Dotyczy ono... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-25 18:29Poseł Arkadiusz Czartoryski - Wystąpienie z dnia 11 grudnia 2013 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 (druki nr 1779 i 1966). Poseł Arkadiusz Czartoryski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Może nie poruszałbym dzisiaj podczas tej debaty sprawy regionalnej, jednak jestem w posiadaniu dwóch pism, które skłoniły mnie do zabrania... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-11 15:14Poseł Arkadiusz Czartoryski - Wystąpienie z dnia 21 listopada 2013 roku.

11 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1881). Poseł Arkadiusz Czartoryski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Chciałbym zapytać pana ministra o politykę rozwoju w odniesieniu do największego województwa w Polsce, województwa... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-21 16:33Poseł Arkadiusz Czartoryski - Wystąpienie z dnia 08 listopada 2013 roku.

Poseł Arkadiusz Czartoryski:     Pani Marszałek! Szanowni Państwo! W oparciu o art. 184 regulaminu Sejmu proszę o ogłoszenie przerwy i zwołanie Konwentu Seniorów. Bardzo prosiłbym, żeby w tym czasie pan minister Zdrojewski przygotował wystąpienie i przyszedł tutaj na mównicę.     Jesteśmy, szanowni państwo, w przededniu święta niepodległości.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-08 09:20Poseł Arkadiusz Czartoryski - Wystąpienie z dnia 23 października 2013 roku.

13 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Finansów Publicznych o obywatelskim i komisyjnym projektach ustaw o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druki nr 19, 230 i 619). Poseł Arkadiusz Czartoryski:     Pan poseł Halicki nie zrozumiał mojej wypowiedzi. Przywołał moje... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-23 17:02