Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Anna Paluch


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2013 r. (druk nr 2496) w zakresie działania Komisji - przedstawia przedstawiciel Najwyższej Izby Kontroli.Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2014 r. - przedstawia Przewodniczący Komisji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-09 16:01


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2244) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Tadeusz Arkit.Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-24 11:02


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. (druk nr 2445) wraz z Analizą NIK (druk nr 2495) w zakresie:Części budżetowej 22 - Gospodarka wodna: a) dochody i wydatki, b) dotacje celowe,c) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych, d) dochody i wydatki budżetu środków... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-24 13:01


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach (druki nr 2341 i 2423). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-06 09:30


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

"Rozpatrzenie Informacji o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli Poszukiwanie, wydobywanie i zagospodarowanie gazu ze złóż łupkowych." Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-06 10:01


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2162 i 2413). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-06 14:00


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk nr 2404) – uzasadnia poseł Zbyszek Zaborowski. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-05 10:01


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (druk nr 2355) – uzasadnia senator Stanisław Gorczyca. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-05 11:01


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2400). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-29 16:59


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach (druk nr 2341) - uzasadnia poseł Stanisław Żelichowski. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-28 11:02