Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Anna Nemś


Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-01 20:20

Zobacz także:Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.

25 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3433). Poseł Anna Nemś:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-20 10:57

Zobacz także:
Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 15 maja 2015 roku.

29 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie ministra spraw wewnętrznych z realizacji w 2014 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (druk nr 3304) wraz ze stanowiskiem Komisji Spraw Wewnętrznych (druk nr 3349). Poseł Anna Nemś:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chcę jeszcze raz pokreślić, że sprawozdanie ministra spraw... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-20 22:15

Zobacz także:Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 15 maja 2015 roku.

29 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie ministra spraw wewnętrznych z realizacji w 2014 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (druk nr 3304) wraz ze stanowiskiem Komisji Spraw Wewnętrznych (druk nr 3349). Poseł Anna Nemś:     Panie Ministrze! Mam pytanie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało projekt ustawy o zmianie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-20 22:09

Zobacz także:Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 15 maja 2015 roku.

29 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie ministra spraw wewnętrznych z realizacji w 2014 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (druk nr 3304) wraz ze stanowiskiem Komisji Spraw Wewnętrznych (druk nr 3349). Poseł Anna Nemś:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Spraw Wewnętrznych mam zaszczyt przedstawić opinię... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-20 21:34

Zobacz także:Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

15 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Anna Nemś:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Jak wiemy, w ciągu ostatnich dwóch miesięcy w różnych gminach odbywały się wybory uzupełniające do władz samorządu terytorialnego. Moje pytanie brzmi: Czy w trakcie tych wyborów odnotowano problemy z tworzeniem spisów wyborców? Czy i co... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-26 17:29

Zobacz także:Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja bieżąca w sprawie kontraktów terytorialnych zawartych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju z samorządami wojewódzkimi w Polsce Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 13:00

Zobacz także:Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2014 roku.

10 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Anna Nemś:     Panie Ministrze! Wszyscy chcielibyśmy jak najszybciej jeździć pociągami. Z monitoringu, który pozwoliłam sobie przeprowadzić na trasie, którą wykorzystuję na co dzień, na której podróżuję, wynika, że rzeczywiście zyskujemy pół godziny. Na trasie Zawiercie - Warszawa wspaniale... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-06 10:49

Zobacz także:Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 01 października 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Przedstawienie przez Prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Poseł Anna Nemś:     Pani Marszałek! Pani Premier! Dla mnie pani exposé dzisiaj było merytoryczne i zwięzłe. Szczególnie ważne dla mnie jest podejście do przedsiębiorców, do systemu podatkowego. Może część... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-02 12:02

Zobacz także: