Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pani Poseł Anna Grodzka


Data wpływu W sprawie
2015-09-17 w sprawie zapewnienia właściwych standardów ochrony danych osobowych znajdujących się w elektronicznym rejestrze stanu cywilnego przed nieuzasadnionym wglądem w dokumenty w nim zawarte przez osoby do tego upoważnione
2015-09-10 w sprawie zaniedbań legislacyjnych w zakresie nieprawidłowej, zawężającej implementacji do prawa polskiego, a mianowicie do ustawy o usługach płatniczych, dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego przewidującej pełną odpowiedzialność banków za nieautoryzowane transakcje płatnicze wykonane on-line
2015-06-24 w sprawie sytuacji uchodźców szukających schronienia w Europie i poparcia Europejskiej Agendy ds. Migracji
2015-03-17 w sprawie wprowadzenia ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania
2015-03-06 w sprawie upadłości SKOK-u Wołomin i związanej z tym sytuacji 781 osób, które ulokowały tam depozyty w kwotach powyżej limitu gwarantowanego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
2015-02-15 w sprawie zasady zwrotu kosztów usług wodnych
2015-02-15 w sprawie akceptacji przez regionalne dyrekcje ochrony środowiska błędnych decyzji o tzw. regulowaniu rzek
2015-02-15 w sprawie realizacji celów środowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej
2015-02-14 w sprawie lasów łęgowych i kamieńców z wrześnią
2015-02-14 w sprawie poszerzenia listy siedlisk o dna potoków, rzek i jezior
2015-02-14 w sprawie budowy obiektu energetyki jądrowej w gm. Choczewo
2015-02-02 w sprawie kryzysu związanego z kredytami we frankach szwajcarskich
2015-01-28 w sprawie ograniczenia zanieczyszczenia powietrza w miastach
2014-12-11 w sprawie wieloletniego braku podwyżek wynagrodzeń pracowników Muzeum Narodowego w Warszawie
2014-11-04 w sprawie reprywatyzacji w Warszawie i umów indemnizacyjnych
2014-08-27 w sprawie profilowania pomocy dla osób bezrobotnych
2014-08-27 w sprawie możliwości stworzenia zakresu gwarancji proceduralnych dla osób, a także podmiotów gospodarczych obejmowanych wpisami do Biur Informacji Gospodarczych (biur informacji kredytowych)
2014-08-27 w sprawie awarii w Elektrowni Kozienice i skażenia Wisły mazutem w lipcu 2014 r.
2014-02-13 w sprawie decyzji o cofnięciu barom mlecznym dotacji z budżetu państwa
2014-02-13 w sprawie dotacji przyznanej Archidiecezji Warszawskiej na zadanie "Ekspozycja Główna Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego - roboty budowlane (kontynuacja)"
2014-02-13 w sprawie realizacji praw autorskich na uczelniach wyższych
2013-12-03 w sprawie procesu ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej
2013-10-24 w sprawie możliwości powołania specjalnej grupy prokuratorsko-policyjnej wyspecjalizowanej w badaniu dokumentacji składanej w postępowaniach dotyczących reprywatyzowania kamienic w wielu miastach w Polsce
2013-07-29 w sprawie systemowej pomocy prawnej
2013-07-29 w sprawie reprywatyzowanych nieruchomości