Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Anna Elżbieta Sobecka


Poseł Anna Elżbieta Sobecka - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy seniorom, funkcjonowania systemu emerytalnego oraz jego finansowania Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-30 17:49

Zobacz także:Poseł Anna Elżbieta Sobecka - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2014 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2014 roku oraz komisyjnym projektem uchwały Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-12 14:23

Zobacz także:Poseł Anna Elżbieta Sobecka - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2014 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2014 roku oraz komisyjnym projektem uchwały Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-12 13:01

Zobacz także:Poseł Anna Elżbieta Sobecka - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.

21 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Anna Elżbieta Sobecka:     Dziękuję.     Pani Marszałek! Proszę Państwa! Istnieje obecnie tendencja, że państwo może ingerować we wszystkie sfery życia rodziny, a władza rodzicielska jest na każdym kroku kwestionowana. Przykładem tego jest choćby odbieranie rodzicom dzieci przez sądy z... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-19 12:09

Zobacz także:Poseł Anna Elżbieta Sobecka - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o leczeniu niepłodności - Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów - Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o ochronie genomu ludzkiego i embrionu ludzkiego oraz zmianie niektórych innych ustaw - Pierwsze czytanie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-09 18:15

Zobacz także:Poseł Anna Elżbieta Sobecka - Wystąpienie z dnia 19 marca 2015 roku.

10 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Anna Elżbieta Sobecka:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Chciałabym pana spytać o utratę przez szpital miejski w Toruniu uprawnień do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie medycyny rodzinnej. Jakie są decyzje dotyczące lekarzy realizujących specjalizację w szpitalu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-22 13:16

Zobacz także:Poseł Anna Elżbieta Sobecka - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

11 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3177). Poseł Anna Elżbieta Sobecka:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Państwo Przedstawiciele Wnioskodawców! Obywatelska inicjatywa ˝Rodzice chcą mieć wybór˝ jest ostatnią szansą na pozostawienie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-08 14:10

Zobacz także:Poseł Anna Elżbieta Sobecka - Wystąpienie z dnia 03 marca 2015 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2609 i 3178). Poseł Anna Elżbieta Sobecka:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Proponowana... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-06 11:52

Zobacz także:Poseł Anna Elżbieta Sobecka - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim rolnictwie Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 16:05

Zobacz także:Poseł Anna Elżbieta Sobecka - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2014 roku.

16 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Polskiego Teatru Publicznego (druki nr 2897 i 2933). Poseł Anna Elżbieta Sobecka:     Dziękuję.     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Prawa i Sprawiedliwości przedstawić państwu opinię... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-07 17:39

Zobacz także: