Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pani Poseł Anna Bańkowska


Data wpływu W sprawie
2015-05-26 w sprawie nowych przejść granicznych
2015-03-31 w sprawie opłaty podwójnej składki zdrowotnej za świadczenia emerytalne
2015-03-30 w sprawie zasad honorowania dokumentacji kadrowo-płacowej
2015-03-12 w sprawie ustawy o rentach dożywotnich
2015-03-10 w sprawie nałożenia akcyzy na sprężony gaz ziemny (CNG)
2015-03-10 w sprawie przepisów dotyczących abonamentu RTV
2015-03-04 w sprawie funkcjonowania podmiotów gospodarczych prowadzących bary mleczne
2015-03-02 w sprawie niestosowania nowych przepisów w postępowaniu dotyczącym przestępstw na tle seksualnym
2015-03-02 w sprawie prawa do ulgowych przejazdów na terenie Polski dla uczniów zagranicznych szkół i uczelni
2015-03-02 w sprawie zasad udzielania kredytów studenckich
2015-03-02 w sprawie zasad udzielania kredytów studenckich
2014-12-29 w sprawie ochrony środowiska przed hałasem i sposobów jego pomiaru
2014-12-19 w sprawie prawa do nagrody jubileuszowej w związku z podniesieniem wieku emerytalnego
2014-12-19 w sprawie zmian zasad finansowania domów samopomocy
2014-12-18 w sprawie braku waloryzacji zasiłku pielęgnacyjnego dla blisko 1 mln osób
2014-12-16 w sprawie łatwego dostępu (bez recepty) do niebezpiecznych leków
2014-12-03 w sprawie zabezpieczenia interesów seniorów przed nieuczciwymi "firmami" oferującymi towary po zawyżonej cenie
2014-11-28 w sprawie wykluczenia osób ubezpieczonych w KRUS, które sprawują opiekę nad osobami niepełnosprawnymi
2014-08-04 w sprawie zapowiadanych przez NIK problemów w dostawach prądu
2014-08-04 w sprawie możliwości gminy w zakresie remontu kamienic oraz innych budynków kluczowych dla ich wizerunku i estetyki
2014-08-04 w sprawie funkcjonowania programu "Mieszkanie dla młodych"
2014-08-04 w sprawie treści sprawdzianu z religii dla III klasy szkoły podstawowej
2014-07-25 w sprawie egzekucji przez rząd RP od rządu Republiki Federalnej Niemiec reparacji wojennych z tytułu strat materialnych i niematerialnych poniesionych przez państwo polskie i jego obywateli w wyniku II wojny światowej
2014-07-07 w sprawie sytuacji opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych
2014-04-24 w sprawie postępowań administracyjnych prowadzonych przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSW