Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Anna Bańkowska


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (druk nr 180) - uzasadnia poseł Eugeniusz Czykwin.Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o świadczeniu pieniężnym dla małoletnich ofiar wojny 1939-1945 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 431) - uzasadnia... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-19 10:01


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji stałej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy (druk nr 909) - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-19 16:07


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. (druk nr 1414) wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli w zakresie: - Części budżetowej 14 – Rzecznik Praw Dziecka, - dochody i wydatki, - referuje Rzecznik Praw Dziecka, - wprowadzenie do dyskusji i projekty wniosków poseł Magdalena... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-18 14:58


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1034) - uzasadnia poseł Anna Bańkowska.Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 636) - przedstawia... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-13 09:59


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (druk nr 1186) - uzasadnia senator Stanisław Jurcewicz. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-13 16:51


Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Zapoznanie się z Informacją o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2012 oraz Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka (druk nr 1244) - referuje Rzecznik Praw Dziecka.Informacja Rzecznika Praw Dziecka o działalności w okresie kadencji 2008-2013. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-12 12:01


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji stałej do spraw rynku pracy o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 939) - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-12 16:12


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Emigracja i imigracja a rynek pracy w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej oraz perspektywy migracji w przyszłości - przedstawia Paweł Strzelecki z Zakładu Demografii Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-23 10:09


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr 1274) - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Magdalena Kochan. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-22 10:05


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Informacja w sprawie funkcjonowania systemu orzecznictwa rentowego w Polsce- referuje Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-22 11:00