Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pana Posła Andrzej Romanek


Data wpływu W sprawie
2015-09-04 w sprawie drastycznego zmniejszenia wysokości dopłat na zakup insulin dla pacjentów cierpiących na cukrzycę wskutek obowiązywania nowej listy leków refundowanych
2015-03-30 w sprawie regulacji przepisów prawa dotyczących tzw. outsourcingu pracowniczego, ich stosowania oraz rozwiązania problemów 500 polskich przedsiębiorców i ich 25 tys. pracowników
2015-03-30 w sprawie regulacji przepisów prawa dotyczących tzw. outsourcingu pracowniczego, ich stosowania oraz rozwiązania problemów 500 polskich przedsiębiorców i ich 25 tys. pracowników
2015-03-30 w sprawie regulacji przepisów prawa dotyczących tzw. outsourcingu pracowniczego, ich stosowania oraz rozwiązania problemów 500 polskich przedsiębiorców i ich 25 tys. pracowników
2015-02-19 w sprawie przypadków odmowy przyjmowania przez urzędy skarbowe deklaracji podatkowych zawierających odpis 1% podatku na rzecz Fundacji "Nasza Przyszłość"
2015-01-21 w sprawie terminu wysyłania przez ZUS emerytom i rencistom przebywającym na emigracji formularzy PIT-40A/11A
2015-01-21 w sprawie terminu wysyłania przez KRUS emerytom i rencistom przebywającym na emigracji formularzy PIT-40A/11A
2015-01-21 w sprawie obowiązku ponownego odbycia stażu przez nauczyciela w przypadku jego nieobecności przez okres dłuższy niż rok, spowodowanej urodzeniem dziecka oraz wykorzystaniem okresów urlopów przewidzianych w ustawie Kodeks pracy
2014-12-02 w sprawie finansowania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
2014-04-02 w sprawie niepokojących danych dotyczących liczby zabiegów amputacji kończyn przeprowadzanych wśród pacjentów cierpiących na miażdżycę lub cukrzycę
2013-07-19 w sprawie współfinansowania inwestycji w zakresie budowy, modernizacji i przebudowy dróg powiatowych i gminnych ze środków Unii Europejskiej w latach 2014-2020
2013-07-05 w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w zakresie dotyczącym ułatwień w poszukiwaniu złóż gazu łupkowego
2013-06-13 w sprawie skandalu wizowego w polskich konsulatach na Białorusi
2013-06-13 w sprawie braku dostatecznego oznakowania dróg dojazdowych do polskich uzdrowisk, ze szczególnym uwzględnieniem dróg dojazdowych do Krynicy-Zdroju
2013-04-09 w sprawie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych
2013-04-05 w sprawie danych dotyczących liczby popełnionych najcięższych przestępstw w ostatnich latach
2013-03-06 w sprawie bulwersujących opinię publiczną przejawów korupcji w Polsce
2013-02-27 w sprawie usunięcia godła RP ze stron internetowych Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2013-02-26 w sprawie dyskryminacji podmiotów uprawnionych do składania wniosków w ramach działania "Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
2013-01-24 w sprawie bulwersującej zmiany na liście leków refundowanych, która dyskryminuje większość polskich diabetyków
2013-01-23 w sprawie wątpliwości związanych z funkcjonowaniem elektronicznego systemu poboru opłat za korzystanie z określonych kategorii dróg publicznych
2013-01-21 w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Straży Granicznej, ze szczególnym uwzględnieniem zastrzeżeń i uwag do dokumentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pn. "Reorganizacja Straży Granicznej"
2013-01-21 w sprawie wsparcia idei budowy Centrum Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Kasinie Wielkiej, oraz przeznaczenia na jego realizację środków finansowych
2012-10-26 w sprawie umów na produkcję kołowego transportera opancerzonego ROSOMAK
2012-10-26 w sprawie rezygnacji z zakupu przez Ministerstwo Obrony Narodowej czołgów typu Anders