Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Andrzej Gałażewski


Poseł Andrzej Gałażewski - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń - czerwiec 2015 r. (przewodnictwo Łotwy w Radzie Unii Europejskiej) wraz ze stanowiskiem Komisji Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-24 13:10Poseł Andrzej Gałażewski - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2015 roku Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-23 16:14Poseł Andrzej Gałażewski - Wystąpienie z dnia 27 listopada 2014 roku.

14 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Andrzej Gałażewski:     Dziękuję bardzo.     Panie ministrze, nowej polityce klimatycznej Unii towarzyszą wysiłki naukowców na rzecz redukcji CO2, a także magazynowania. Jednym z takich haseł, nie wiem, czy przekutym na rzeczywistość, były czyste technologie węglowe. Chciałbym zapytać... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-27 10:40Poseł Andrzej Gałażewski - Wystąpienie z dnia 06 listopada 2014 roku.

14 punkt porządku dziennego: Informacja Rady Ministrów o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w latach 2014-2015. Poseł Andrzej Gałażewski:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Koleżanki i Koledzy! Jako ostatni z Platformy będę zabierał głos w tej debacie. Jak już wspomniał pan minister, Polska stoi na twardym fundamencie, którym jest członkostwo w Unii... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-06 16:27Poseł Andrzej Gałażewski - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.

5 punkt porządku dziennego: Wybór Marszałka Sejmu (druk nr 2746). Poseł Andrzej Gałażewski:     Panowie Marszałkowie! Pani Premier! Panie Przewodniczący Rady Europejskiej! Wysoki Sejmie! Przypadł mi w udziale zaszczyt zarekomendowania w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej posła Radosława Sikorskiego na funkcję marszałka Sejmu.     Poseł... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-25 01:11Poseł Andrzej Gałażewski - Wystąpienie z dnia 10 września 2014 roku.

6 punkt porządku dziennego: Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2014 r. (przewodnictwo Grecji w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 2557) wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr 2619). Poseł Andrzej Gałażewski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-10 14:25Poseł Andrzej Gałażewski - Wystąpienie z dnia 08 maja 2014 roku.

17 punkt porządku dziennego: Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2014 roku. Poseł Andrzej Gałażewski:     Panie Marszałku! Koleżanki i Koledzy! Głównym postulatem prawicy jest budowa silnej i bezpiecznej Polski. Nikt nie realizuje tego lepiej niż rządy Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-08 18:46Poseł Andrzej Gałażewski - Wystąpienie z dnia 06 lutego 2014 roku.

14 punkt porządku dziennego: Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2013 r. (przewodnictwo Litwy w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 2077) wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr 2098). Poseł Andrzej Gałażewski:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Zostało... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-06 17:38Poseł Andrzej Gałażewski - Wystąpienie z dnia 06 lutego 2014 roku.

14 punkt porządku dziennego: Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2013 r. (przewodnictwo Litwy w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 2077) wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr 2098). Poseł Andrzej Gałażewski:     Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Panie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-06 16:30Poseł Andrzej Gałażewski - Wystąpienie z dnia 23 października 2013 roku.

27 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (druki nr 1831 i 1835). Poseł Sprawozdawca Andrzej Gałażewski:     Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Sejm po przeprowadzeniu w dniu wczorajszym pierwszego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-23 18:19