Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pani Poseł Alicja Dąbrowska


Data wpływu W sprawie
2014-11-28 w sprawie wprowadzenia regulacji dotyczących powstawania dyskontów w miastach
2014-11-28 w sprawie trybu wydawania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym
2014-09-29 w sprawie leczenia pacjentów z zaawansowaną postacią choroby Parkinsona
2014-09-29 w sprawie leczenia pacjentów z chorobą Fabry'ego
2014-03-20 w sprawie działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania otyłości
2014-03-20 w sprawie przeciwdziałania otyłości wśród dzieci
2014-03-20 w sprawie prowadzenia i monitoringu programów dożywiania oraz promocji zdrowego stylu żywienia
2014-03-20 w sprawie realizowania przez uczelnie wyższe obowiązku prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego
2014-03-20 w sprawie podjęcia działań zapobiegających spadkowej tendencji uczestnictwa uczniów w lekcjach wychowania fizycznego
2014-03-20 w sprawie prowadzenia dodatkowych zajęć dla dzieci z nadwagą i otyłością
2014-03-20 w sprawie monitoringu programów "Szklanka mleka" i "Owoce w szkole"
2014-03-20 w sprawie finansowania zakupu wyposażenia uatrakcyjniającego zajęcia wychowania fizycznego
2014-03-20 w sprawie realizowania przez nauczycieli wychowania fizycznego zadań z zakresu zdrowego odżywiania się i stylu życia
2014-03-20 w sprawie programów profilaktyki przedrentowej skierowanych do osób otyłych lub zagrożonych otyłością
2014-03-20 w sprawie monitoringu sposobu żywienia dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych
2014-03-20 w sprawie realizowania przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej zadań z zakresu prewencji przed otyłością i leczenia otyłości
2014-03-20 w sprawie realizowania przez nauczycieli nauczania zintegrowanego zadań z zakresu wychowania fizycznego
2014-02-07 w sprawie leczenia i rehabilitacji chorych na stwardnienie rozsiane oraz zabezpieczenia kontynuacji leczenia pacjentów w ramach programu "Leczenie stwardnienia rozsianego"
2014-01-23 w sprawie zastosowania interferonu beta przez okres dłuższy niż 60 miesięcy w przypadku leczenia osób chorych na stwardnienie rozsiane
2013-12-18 w sprawie Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich
2013-06-24 w sprawie umieszczenia leku Noxafil, niezbędnego przy leczeniu białaczki, na liście leków refundowanych również w leczeniu ambulatoryjnym
2013-02-22 w sprawie finansowanego przez NFZ programu lekowego dla chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu B
2013-02-20 w sprawie skośnych przejść dla pieszych na skrzyżowaniach dróg
2013-02-20 w sprawie opodatkowania tzw. cashbacku
2012-11-16 w sprawie leczenia chorych z wrodzonymi wadami metabolizmu